OHK Opava: České firmy se bez pomoci neobejdou

Firmám na Opavsku se letos zvýšily náklady na energii o stovky procent. Další nárůst cen elektrické energie a plynu může přinést omezení, v některých případech i zastavení provozu firem zejména v energeticky náročných sektorech. Vyplývá to z rychlého šetření Okresní hospodářské komory v Opavě (OHK Opava) mezi regionálními firmami.

V opavském regionu má silné zastoupené zejména strojírenský, potravinářský, papírnický a obalový či farmaceutický průmysl. Všechno to jsou odvětví, kde jsou náklady za energie významnou položkou v celkových firemních nákladech.

Ilustrační foto: Ostroj

„Jménem významných zaměstnavatelů z našeho regionu a členů opavské hospodářské komory bychom chtěli apelovat na české vládní představitele, aby v současné energetické krizi a jejímu dopadu na tuzemské firmy a podnikatele uskutečnily rychlejší, přímější a odvážnější kroky. Hrozba omezování či zastavování provozů ve firmách a s tím spojeného propouštění zaměstnanců je reálná a velmi blízká,“ prohlašuje Lukáš Pavelek, předseda představenstva Okresní hospodářské komory v Opavě, která sdružuje přes stovku firem s desítkami tisíc zaměstnanců.

Z interního průzkumu OHK Opava mezi členskými firmami vyplývá, že firmám na Opavsku s energeticky náročnějšími provozy narostly náklady za elektřinu a zemní plyn za prvních 7 měsíců roku 2022 v průměru o více než 250 % oproti stejnému období v roce 2021. Pokud by srovnání zahrnovalo pouze ceny zemního plynu, tak je meziroční nárůst cen ještě o několik desítek procent vyšší.

Výše únosné ceny za energie, při které by opavské firmy musely omezovat, nebo dokonce zastavovat svůj provoz, se samozřejmě liší podle odvětví podnikání a energetické náročnosti výroby. „Například pro strojírenské provozy je takové krajní cenové rozpětí přibližně od 150 do 200 EUR za MWh. To je ještě částka, při které tyto firmy sice přežijí, ale už si třeba nebudou moci dovolit žádné investice či jiné rozvojové projekty. Už to ale neplatí například pro firmy z oblasti gastro-průmyslu, pro které je i toto rozpětí cen likvidační,“ říká Lukáš Pavelek.

Velká část firem na Opavsku nemá v letošním roce zafixovanou cenu na dodávky elektrické energie a plynu. Stejně tak ještě firmy nemají uzavřené smlouvy o dodávkách energie na rok 2023. Podnikatelské subjekty, kterým se již podařilo uzavřít smlouvy o dodávkách plynu neb elektrické energie na příští rok, tak počítají s dalším cenovým navýšením ve stovkách procent oproti již „velmi vysokým“ cenám, které musejí platit v roce 2022.

Příkladem firmy s energeticky náročnou výrobou je tradiční česká strojírenská firma Ostroj z Opavy. „Naše divize Galvanovna nebo Kovárna a kalírna jsou typickými příklady provozů, které jsou obrovsky energeticky náročné. Takže v naší společnosti je letošní nárůst cen za energie opravdu enormní. Jsou to několikanásobky cenové úrovně z roku 2021. Částečně nám pomůže snížit náklady na energie vlastní fotovoltaická elektrárna, kterou chceme spustit začátkem příštího roku, ale bez okamžité a přímé pomoci to budeme mít s úhradami rostoucích cen energií velmi složité,“ říká Aleš Martínek, generální ředitel společnosti Ostroj.