Německé státní dráhy zneužívají svůj monopol, rozhodl úřad

Ilustrační foto: Andreas z Pixabay

Po čtyřletém vyšetřování německý spolkový antimonopolní úřad Bundeskartellamt rozhodl, že Deutsche Bahn zneužívají svého dominantního postavení na trhu. Německý státní dopravce porušuje pravidla tím, že odmítá poskytovat informace v reálném čase o svých spojích prodejcům jízdenek. Upozornila na to společnost Omio.

„Státem vlastněné Deutsche Bahn, které jsou vertikálně integrované od provozu sítě až po distribuci jízdenek, jsou dominantním provozovatelem železniční dopravy v Německu. Služby třetích stran, které cestujícím nabízí integrované plánování tras, nejsou myslitelné bez zahrnutí nabídek a dopravních dat společnosti Deutsche Bahn. Společnost proto podléhá kontrole zneužívání postavení podle práva hospodářské soutěže a má zvláštní povinnosti vůči konkurenčním platformám. Konkrétně se jedná o sdílení dat, zákazy reklamy, vertikální cenové specifikace, dalekosáhlé zákazy slev a zadržování různých provizí pro platformy třetích stran. Bez účinného vymáhání podle práva hospodářské soutěže nemohou obchodní modely platforem mobility fungovat v konkurenci s Deutsche Bahn,“ vysvětluje rozhodnutí Andreas Mundt, prezident Bundeskartellamt.

Jednou z oněch dotčených „třetích stran“ je také firma Omio, vyhledávací, srovnávací a bookingová platforma, která díky spolupráci s více než tisícovkou dopravců nabízí až 10 milionů různých tras ve 37 zemích světa. „Rozhodnutí Bundeskartellamt je zásadním vítězstvím pro spotřebitele. Je důkazem toho, že je v národním zájmu rozbíjet monopoly v železničním sektoru a že existuje potřeba zlepšit soutěžní legislativu na úrovni Evropské unie. Rozhodnutí německého antimonopolního úřadu mi vrátilo naději, že skrze spolupráci a zaměření se na potřeby cestujících mohou lidé cestovat vlakem bez překážek a starostí. Těšíme se na bližší a otevřenější spolupráci s Deutsche Bahn a věříme, že to přinese pozitivní dopad na přesun cestujících do vlaků,“ hodnotí rozhodnutí Naren Shaam.

„Deutsche Bahn je nejen dominantním železničním operátorem, ale je sama také silnou platformou mobility se svým online portálem bahn.de a aplikací DB Navigator. Podle zjištění Bundeskartellamtu využívá DB své klíčové postavení na trhu dopravy a infrastruktury k omezení konkurence platforem mobility třetích stran. Podle názoru úřadu jsou doložky DB o zákazu reklamy, vertikálních cenových specifikacích, dalekosáhlém zákazu slev a zadržování provize za provedení platebního procesu protisoutěžní,“ píše antimonopolní úřad v komentáři ke svému rozhodnutí. „Po učiněném oznámení DB, že již nehodlá vyplácet platformám mobility zprostředkovatelskou provizi za zprostředkování prodeje jízdenek, byla v řízení vznesena i povinnost platit takovou provizi v souladu s antimonopolními standardy pro odškodnění.“

Kromě toho, zdůraznil úřad, DB odpírá platformám mobility nepřetržitý a nediskriminační přístup v reálném čase ke všem údajům o provozu řízeném DB, které jsou nezbytné pro organizaci a rezervaci cest včetně různých dopravních prostředků. To zahrnuje údaje o zpoždění osobních železničních spojů, jakož i údaje o zrušení nebo zrušených nebo dodatečných zastávkách vlaků, důvody zpoždění nebo zrušení, dodatečné jízdy nebo náhradní přepravní služby, aktuální informace o nástupištích nebo změnách nástupišť a údaje o hlavních narušení.

„Na tento přístup státních dopravců nenarážíme poprvé. Bojí se ztráty svého monopolu, a proto omezují své zapojení do otevřených platforem vedle své konkurence. Sami jsme však byli opakovaně svědky výhod soutěže na železnici, například v Itálii a Španělsku, kde jak inkumbentní dopravci, tak zákazníci, z konkurence těží. Soutěž výrazně podporuje přesun lidí do vlaků díky nižším cenám a vyšší kvalitě. Věřím, že společně s novým rozhodnutím německého antimonopolního úřadu to bude inspirovat i další státy a jejich dopravce, aby se soutěži otevřeli,“ říká Tomáš Vocetka, ředitel pražské kanceláře platformy Omio v Praze.

„Po zdlouhavých jednáních se nepodařilo dosáhnout dohody o narovnání, zejména kvůli individuálním obchodním požadavkům. Aby se předešlo možným praktikám Deutsche Bahn upřednostňujícím své vlastní nabídky nebo poskytování méně výhodných podmínek ohledně přístupu k předpovědním údajům, je zapotřebí oficiální rozhodnutí nařizující společnosti Deutsche Bahn, aby přestala s takovou praxí. Deutsche Bahn musí také změnit řadu smluvních ustanovení, která mohou omezit hospodářskou soutěž na úkor konkurenčních platforem mobility. Chceme zabránit Deutsche Bahn v rozšiřování své dominance v osobní železniční dopravě také na budoucí trhy mobility a v brzdění inovativních poskytovatelů služeb mobility ve prospěch svých vlastních obchodních zájmů,“ říká Andreas Mundt, předseda německého protimonopolního úřadu Bundeskartellamt.

Rozhodnutí úřadu není konečné. DB se může do jednoho měsíce proti rozhodnutí odvolat k Vrchnímu zemskému soudu v Düsseldorfu.