Loni ukončilo činnost rekordních 282 658 podnikatelů

Ilustrační foto: Ryan McGuire z Pixabay

Loni ukončilo v ČR činnost 282 658 podnikatelů, což je rekordní počet. Důvodem je především jejich nová povinnost mít datovou schránku. Podnikat začalo 72 529 lidí, nejvíce v posledním desetiletí. Loni tak ubylo 210.129 podnikatelů. Vyplývá to z dat analýzy společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

„Uplynulý rok se pro podnikatele nesl ve znamení povinného zavádění datových schránek. To bylo také důvodem pro mnoho již neaktivních podnikatelů své podnikání ukončit. Nová povinnost tak vedla k očištění podnikání převážně od dlouhodobě nečinných podnikatelů. V důsledku značného počtu zaniklých podnikatelů se jejich počet snížil o desetinu,“ napsala analytička CRIF Věra Kameníčková.

O zahájení podnikání byl naopak největší zájem za poslední desetiletí. Vysoký počet nových podnikatelů je podle firmy dán i ukrajinskou menšinou, která se postupně adaptuje na české prostředí. „V loňském roce tvořili Ukrajinci desetinu z celkového počtu nových podnikatelů, v roce 2022 to bylo 8 procent, přitom v předešlých letech jejich podíl dosahoval 2 procent,“ upřesnila Kameníčková. Ukrajinci mají na celkovém počtu podnikatelů podíl 2,4 % a tvoří zdaleka největší skupinu podnikatelů s jinou než českou státní příslušností.

V prosinci začalo podnikat 4788 lidí a 6092 jich podnikání naopak ukončilo. Po čtyřech měsících, kdy podnikatelů v Česku přibývalo, jich v posledním měsíci roku 1304 ubyly.

Nejvíce lidí v roce 2023 začalo podnikat v Praze, a to 12 476, v Ústeckém to bylo 9815 a v Jihomoravském kraji 8232. Nejvíce lidí ukončilo podnikání v Praze, 34 649. Následoval Ústecký kraj se 34 379 podnikateli a Jihomoravský kraj s 29 561. Proti roku 2022 se nejvíce zvýšil počet nových podnikatelů v Pardubickém kraji.

Nejvíce lidí v uplynulém roce začalo podnikat ve zpracovatelském průmyslu, a to 10 085. Ve stavebnictví jich bylo 9524 a v profesních vědeckých a technických činnostech 8780. Počet nových podnikatelů meziročně nejvíce vzrostl ve vzdělávání, o 12 %, a dopravě a skladování, kde to bylo o 10 procent.

Z důvodu velkého počtu zániků podnikatelských oprávnění připadli v roce 2023 pouze tři noví podnikatelé na 10 zaniklých. Výjimkou je odvětví informačních a komunikačních technologií, kde podnikání ukončilo a zahájilo zhruba stejné množství lidí. V peněžnictví a pojišťovnictví dokonce na 10 zániků připadlo 30 nových podnikatelů. Toto odvětví však prošlo ‚očistou‘ již v roce 2019, ve kterém se na počtu všech zaniklých podílelo 87 procenty.

S podnikáním v roce 2023 skončili převážně starší lidé. Celkem 59 procent lidí, kteří ukončili své podnikání, je ve věkové skupině 61 a více let. Další pětina je ve věkové skupině 51 až 60 let. V nejmladší věkové skupině 18 až 30 let jsou jich pouze 3 procenta. Zanikala především oprávnění podnikatelů, kteří na trhu působili delší dobu.