Jan Rafaj se stal novým předsedou Svazu průmyslu a dopravy

Foto: Svaz průmyslu a dopravy pod licencí Fair use.

Valná hromada Svazu průmyslu a dopravy ČR dnes zvolila novým prezidentem na období 2023 až 2027 dosavadního viceprezidenta Jana Rafaje. Ve funkci vystřídá Jaroslava Hanáka, který v čele svazu skončí po 12 letech. ČTK to řekla mluvčí svazu Tereza Šebestová. Nový prezident Rafaj byl zvolen ve druhém kole 60 procenty hlasů, ve kterém porazil bývalého premiéra Mirka Topolánka.

Členové Svazu průmyslu a dopravy ČR volí nové představenstvo, dozorčí radu a smírčí výbor jednou za čtyři roky. Volí se zvlášť prezident Svazu průmyslu a poté členové představenstva. Z kandidátů, kteří byli zvoleni do představenstva, delegáti následně volí viceprezidenty svazu. Pro kandidáty hlasují zástupci kolektivních členů (svazů a asociací) a delegáti vybraných individuálních členů (firem). Pro zvolení do orgánu potřebuje kandidát získat nadpoloviční většinu hlasů přítomných zástupců členů.

Svaz průmyslu a dopravy ČR, který je nestátní dobrovolnou nepolitickou organizací, reprezentuje 11 000 firem s více než 1,3 milionu zaměstnanců. Jeho cílem je hájit a prosazovat jejich zájmy v evropských a mezinárodních organizacích. Snaží se také ovlivňovat hospodářskou a sociální politiku vlády s cílem vytvářet podmínky vhodné pro rozvoj podnikání v ČR.