Ostroj se vrátil k zisku v prvním čtvrtletí

Ilustrační foto: Ostroj

Ostroj, významný strojírenský koncern se sídlem v Opavě, dosáhl v prvním čtvrtletí roku 2024 hospodářského výsledku před zdaněním o více než 25 mil. Kč nad plánem pro toto období. První kvartál byl pro firmu naposledy ziskový v roce 2021.

Společnost v roce 2023 dokončila stamilionové investice do inovativních technologií a rozvoje lidských zdrojů. Nové zařízení a technologie, jako je automatizovaná kovací linka a obráběcí centra, spolu s náborem nových zkušených zaměstnanců, byly pro růst a konkurenceschopnost společnosti klíčové.

„Minulé roky byly pro OSTROJ náročné, ale podařilo se nám dokončit velké investice a položit tak základ pro růst v následujících letech,“ říká Vladimír Trochta, předseda správní rady společnosti Ostroj. „První čtvrtletí roku 2024 potvrzuje, že jsme na správné cestě a věříme, že i nadále budeme dosahovat pozitivních výsledků.“

Přestože rok 2023 přinesl své výzvy, jako je pokles tržeb o 300 mil. Kč ve srovnání s předchozím rokem, Ostroj zůstává ohledně své budoucnosti optimistický. Plány na rok 2024 zahrnují realizaci a dokončení mnoha projektů, které byly původně plánovány na loňský rok, což by mělo přispět k navrácení společnosti do černých čísel a dalšímu růstu.

Ostroj se v roce 2023 soustředil také na intenzivní rozvoj nových trhů a produktů. „Našich pět výrobních divizí v tuto chvíli intenzivně pracuje na realizaci nových zakázek a zavádění nových výrobků do sériové nebo opakované výroby. Divize Důlních a průmyslových technologií zahájila dodávky nově vyvinutých speciálních zařízení pro podzemní stavitelství a realizuje projekty zaměřené na automatizaci průmyslových provozů. Divize Kovárna a kalírna těží z náběhu sériové výroby řady nových výkovků pro automobilový průmysl a stejně tak divize Strojírna a hydraulika rozvíjí spolupráci s novými i stávajícími zákazníky zejména z odvětví leteckého a energetického průmyslu. Na divizi Galvanovna běží od počátku roku provoz nové velkokapacitní galvanické zinkovací linky naplno ve třísměnném provozu včetně víkendových přesčasů,“ zrekapituloval pozitivní výhled jednotlivých divizí Aleš Martínek, generální ředitel společnosti Ostroj. 

Ostroj a.s. existuje od roku 1948. Je českou akciovou společností, její sídlo a výrobní závod se nachází v Opavě. Společnost zaměstnává zhruba 800 pracovníků především z regionu Opavska a dosahuje tržeb na úrovni zhruba 1,6 miliardy korun (rok 2022). Do výrobkového portfolia pěti divizí patří široká paleta výrobků, od opracovaných lakovaných svařenců, přes hydraulické a tiskařské válce, galvanické zinkování, tvrdé chromování, přesné obráběné dílce až po ocelové zápustkové výkovky a stroje pro podzemní stavitelství a hlubinnou těžbu.