Jak firmy kupují auta a jak s nimi hospodaří?

Ilustrační foto: Benjamin Thomas z Pixabay

Čtyři vozy Ferrari, jeden Rolls-Royce a jeden Bentley, i tak může vypadat flotila služebních vozů v jedné středočeské firmě. Standard to samozřejmě není. Pro 65 % společností je vlastní vozový park nevyhnutelností, pokud už nejsou součástí hlavní podnikatelské činnosti. Pouze pro 5 % jsou firemní automobily čistě otázkou komfortu a benefitů. Vyplývá to z aktuálního průzkumu společnosti Business Lease ve spolupráci s odborným časopisem Business Car.

Zhruba 75 % nově prodaných osobních aut v ČR jsou firemní vozidla. Průzkum se zaměřil na způsob jejich používání, na rytmus a způsob jejich obměňování. Podobný průzkum proběhl v roce 2021, tedy v období pandemie covidu-19. Tehdy 56 % respondentů průzkumu potvrdilo snížení kilometrových nájezdů. Aktuálně naopak 56 % nevnímá změny v kilometrových nájezdech firemních vozidel oproti období před covidem. Kilometrové nájezdy se značně zvýšily ve službách a společnostech s velkým vozovým parkem lehkých užitkových vozidel (LUV).

Nejvíce jsou auta potřebná ve službách

Automobily jsou nevyhnutnou součástí podnikání pro téměř dvě třetiny respondentů, což je velice podobný výsledek jako v případě měření před dvěma lety. Dalších 23 % účastníků průzkumu uvádí, že auta jsou významnou oporou jejich aktivit, pro 8 % platí, že zvyšují efektivitu jejich práce. Výrazně častěji jsou firemní auta přímou součástí hlavní činnosti domácích firem, které působí výhradně v ČR (až 31 %, u zahraničních firem pouze 7 %). Častěji uvádí nutnost firemní flotily společnosti se zaměřením na služby, méně často společnosti z oborů průmyslové výroby. Velikost vozového parku se do role podnikání letos promítá hlavně u LUV – čím víc vozidel, tím jsou větší nutností.

Nárůst důležitosti firemních vozidel pro chod společnosti častěji pozorují majitelé, jednatelé a zakladatelé firem, firmy s velkými vozovými parky osobních vozidel (101 a více) a firmy vlastnící 1 až 2 lehká užitková vozidla. Stejně jako v roce 2021, zvýšení významu osobních vozidel častěji uvádějí domácí firmy s mezinárodní působností (výrazné zvýšení u 7 % vs. 4 % celkem), avšak častěji než předloni zahraniční firmy uvádějí mírný pokles významu osobních vozidel (21 % vs. 11 % celkem).

Navzdory rostoucím cenám nových vozidel 70 % respondentů neočekává ve svých firmách změny v počtech osobních vozidel a 65 % v počtech LUV. Proti roku 2021 se o 10 % snížil podíl respondentů, kteří očekávají růst vozového parku: v současnosti 12 % firem očekává růst počtu osobních vozidel a 7 % růst počtu LUV. Žádná z firem neočekává zásadní snížení počtu vozidel v důsledku rostoucích cen, 41 % firem v důsledku rostoucích cen plošně zvýší finanční limity, aby se nakupované kategorie a úrovně výbav nezměnily, 45 % zvýší finanční limity pouze u některých nakupovaných kategorií.

Nově pořizována vozidla financují společnosti, stejně jako v roce 2021, převážně úhradou pořizovací ceny vozidla v plné výši z vlastních zdrojů (49 %, o 7 % více než v roce 2021) a operativním leasingem (48 %, + 1 %). Ostatní metody, jako bankový úvěr a finanční leasing, jsou využívány přibližně o polovinu méně často. Meziročně narostl podíl respondentů, kteří uvádějí využívání bankovního úvěru. Úhrada v plné výši je typická pro domácí firmy působící v ČR (63 %), naopak, operativní leasing častěji využívají zahraniční firmy (78 %) a firmy s velkým parkem osobních vozidel. (79 %).

Cena je kritérium výběru

Nejvýznamnějšími kritérii výběru osobních vozů jsou pořizovací cena vozidla, resp. výše měsíčních splátek u finančního nebo operativního leasingu, nebo celkové náklady na pořízení a provoz vozidla – tzv. TCO. Proti roku 2021 respondenti častěji přihlížejí také na užitné vlastnosti vozu z pohledu uživatele (+ 6 %).

Limit pro obměnu vozidla daný kilometrovým proběhem se nejčastěji pohybuje od 100 000 do 200 000 kilometrů. Časový limit pro obměnu vozidla je mnohem nižší u zahraničních firem (65 % z nich uvádí 4 roky a méně). Momentálně nejčastěji (v 26 % případů) je uváděn časový limit 4 roky, 21 % firem má časový limit stanoven na více než 5 let, 26 % se řídí pouze podle aktuálního stavu vozidla. Souhrnně tedy lze říct, že více než polovina (53 %) společností obměňuje firemní vozidla nejpozději do 5 let od jejich zakoupení, zbylých 47 % až později. Zahraniční firmy se řídí časovým limitem pro obměnu firemního vozidla mnohem častěji, než firmy domácí – celkem 65 % z nich uvádí limit 4 a méně let. Také platí, že čím menší vozový park je, tím častěji je pro provozovatele jednodušší řídit se dle aktuálního stavu vozidla, než nastavovat časové limity pro jeho obměnu.

Stejně jako v roce 2021, nejčastěji jsou vozové parky tvořeny auty 2 až 3 značek (47 % případů). Meziročně narostl podíl firem, které využívají vozidla pouze jedné značky, na 8 % (+ 5 %). K menšímu počtu značek, zpravidla jedné až tří, se častěji přiklánějí zahraniční firmy a firmy provozující menší vozové parky.

Více než dvě třetiny společností vyjímá vozy vyššího a top managementu z unifikace vozového parku. Možnost alespoň částečně ovlivnit značku, model či výbavu benefitního vozidla v rámci cenového limitu mají zaměstnanci 62 % těch společností, které provozují benefitní vozidla jako součást svého vozového parku. Proti roku 2021 podíl firem nabízejících možnost ovlivnit výbavu o 5 % klesl, zároveň však mezi nimi významně narostl podíl těch, kteří zavádí tzv. „user-chooser“ policy s významnou volností výběru parametrů vozidla ve finančním limitu.

Benefitní vozidla s možností využití na soukromé účely provozují 84 % dotázaných firem, tzv. car pool vozidel pro ojedinělou potřebu služebních cest zaměstnanců bez přiděleného vozu 65 % firem. Zatímco až 95 % zahraničních firem provozuje benefitní vozidla umožňující využití i pro soukromé účely, car pool vozidel pro ojedinělou potřebu pracovní cesty zaměstnanců bez osobního vozu nabízí jen 61 % z nich. Naopak, u českých firem s mezinárodní působností jde o možnost nabízenou v 85 % případů. To naznačuje, že u těchto firem je nejspíš zvykem poskytovat firemní vozidla zaměstnancům zejména pro zahraniční (dálkové) pracovní cesty. Jak benefitní vozidla, tak vozidla pro ojedinělou potřebu pracovní cesty častěji provozují firmy se zaměřením na průmyslovou výrobu. O poskytování vozidel pro ojedinělou potřebu také platí, že je umožňují všechny firmy s velkými vozovými parky a že největší povědomí o existenci této možnosti mají fleet manageři. V oblasti rozlišování mezi soukromými a služebními kilometry výzkum identifikoval meziroční posun směrem k návratu ke klasické knize jízd. Momentálně její využívání deklaruje 46 % respondentů, co je o 11 % více, než tomu bylo v roce 2021). O 12 % naopak klesl podíl těch, kteří preferují systém s automatickou tvorbou knihy jízd prostřednictvím palubní satelitní navigační jednotky a přepínání mezi služebními a soukromými kilometry. U flotil o velikosti 101 a více firemních vozidel je automatická kniha jízd využívána v 71 % případech (vs. 43 % všech firem).