Halda v Heřmanicích se možná stala divokou skládkou, píše Ridera

Ilustrační foto: Vinson Tan z Pixabay

Vedení společnosti Ridera Bohemia dnes zaslalo otevřený dopis řediteli státního podniku Diamo Ludvíku Kašparovi. Vyzývají v něm podnik Diamo k neprodlenému zahájení kroků a jednání, potřebných k tomu, aby sanace a rekultivace odvalu Heřmanice nadále pokračovala a byla co nejdříve dokončena. Dopis byl adresován rovněž primátorovi Ostravy Janu Dohnalovi a jeho náměstkovi pro životní prostředí Aleši Boháčovi.

„Obracíme se na Vás ve věci rekultivace odvalu Heřmanice s žádostí a výzvou k pokračování v sanaci a rekultivaci zmíněného odvalu. Zajištění této sanace a rekultivace je, v souladu se zákonem o nakládání s těžebním odpadem, povinností státního podniku Diamo,“ píše se v dopisu adresovaném řediteli Diama.

„Společnost Ridera Bohemia se podílela na budování oddělovací vzdušné stěny A od roku 2014. Tato stěna byla budována při využití certifikovaného materiálu, jehož nehořlavost a celkově tedy i funkčnost oddělovací vzdušné stěny A jsme Vám opakovaně dokladovali, a to i nad rámec dokladů požadovaných Diamem,“ píší v dopise Zdeněk Večera, předseda představenstva, a Roman Rohel, člen představenstva Ridery Bohemia.

Přesto došlo v polovině roku 2022 k vydání pokynu k zastavení budování oddělovací stěny A, která tedy není dokončena. „Naše společnost již od poloviny roku 2022 neprovádí žádné práce na stěně a k odvalu nemá žádnou možnost přístupu. V tomto kontextu zároveň přichází nejrůznější zprávy o nekontrolovaném pohybu osob a strojů třetích stran, které zde mohou vykonávat i návozy černých skládek či navážení nám neznámého materiálu do nedokončené části oddělovací vzdušné stěny,“ píší v dopisu. „Fakticky tak neprobíhá sanace a rekultivace odvalu Heřmanice, když přinejmenším nepokračuje budování a dokončování oddělovací vzdušné stěny A a práce na oddělovacích vzdušných stěnách B a C nebyly ani zahájeny.“

Státní podnik Diamo nemůže rezignovat na svou zákonnou povinnost zajistit sanaci a rekultivaci odvalu Heřmanice. Faktická nečinnost státního podniku Diamo na odvalu Heřmanice, ve spojení s nekontrolovaným pohybem neznámých osob na odvalu, může ohrozit či poškodit životní prostředí, varují pisatelé dopisu.

„Vedeni snahou o eliminaci rizik v oblasti životního prostředí, jakož i zájmem na transparentním dokončení sanace a rekultivace odvalu a zejména oddělovacích vzdušných stěn A, B, C, Vás tímto vyzýváme k neprodlenému zahájení kroků a jednání potřebných k tomu, aby sanace a rekultivace odvalu Heřmanice nadále pokračovala a byla co nejdříve dokončena.

Bude-li v souvislosti s dokončením sanace a rekultivace haldy Heřmanice potřeba sdílet poznatky a zkušenosti naší společnosti, získané v souvislosti s budováním oddělovací vzdušné stěny A od roku 2014, či informace z námi zajištěných znaleckých posudků českých i polských odborníků, je k tomuto sdílení informací naše společnost připravena,“ píše se v závěru dopisu.

Společnost Ridera Bohemia podala na přelomu roku trestní oznámení na neznámého pachatele, který způsobil, že nemůže pokračovat sanace, rekultivace a budování oddělovací vzdušné stěny proti šíření termické aktivity zevnitř ostravské haldy Heřmanice ke skládce nebezpečného chemického odpadu společnosti OKK Koksovny a.s. Podle podání někdo záměrně vytvořil nátlak na zcela nesmyslné, podle Obvodního báňského úřadu vysoce rizikové, nebezpečné, a tedy i nepřijatelné odstranění oddělovací ochranné stěny. Státní podnik Diamo za období zhruba deseti let realizace provedl více než 300 kontrol činnosti Ridery Bohemia na heřmanické haldě. Navíc samo Diamo uvedlo, že v minulosti proběhlo také 22 veřejnoprávních kontrol. Žádná z těchto kontrol zásadní nedostatky v činnosti firmy Ridera Bohemia nezjistila.

Podle informací serveru Seznam Zprávy z konce minulého roku bylo na hlušinu Heřmanice navezeno 600 tis. tun nelegálního odpadu. Šéf Diama Rostislav Dudáš Seznam Zprávám řekl, že možné pochybení na straně Diama v minulosti nevylučuje. Bylo to však právě Diamo, kdo podal trestní oznámení. Oficiálně na neznámého pachatele, pod kterým se však má skrývat Ridera Bohemia. V květnu roku 2022 pozemky pod haldou koupila společnost cresco&finance.

Ridera Bohemia pracovala podle smlouvy s Diamem na pouhých 4 procentech celkové rozlohy haldy v Ostravě-Heřmanicích. Na dalších částech hospodaří nejen s.p. Diamo, ale zejména soukromé subjekty. Smlouva mezi Riderou Bohemia a Diamem byla uzavřena v roce 2014 a zněla na provedení zásypu, resp. vybudování oddělovací vzdušné stěny, která bude nehořlavá a geotechnicky stabilní. Budovaná stěna má v současnosti na délku zhruba 250 metrů. Ridera Bohemia na haldě nepokračuje v budování ochranné vzdušné stěny od poloviny roku 2022.