Firmy vydaly během 18 měsíců dluhopisy za 90,4 miliardy korun

Ilustrační obrázek: Gerd Altman z Pixabay

Mezi lednem 2022 a červnem 2023 vydaly firmy 886 emisí korporátních dluhopisů v objemu 90,4 miliardy korun. Více než polovina emitentů nabídla výnosy vyšší než 8 procent. V insolvenci se ve sledovaném období ocitlo 10 emitentů (1,7 %), kteří vydali 35 emisí dluhopisů (4 %) v celkovém objemu 3,2 miliardy Kč (3,6 %). Vyplývá to z údajů Srovnávače dluhopisů, který provozuje Dluhopisomat. 

Na nadlimitní emise přes milión eur z nich připadalo více než 92 % (83,5 miliardy Kč), na emise podlimitní necelých 9 % (6,9 miliardy Kč). Dluhopisy zvolilo jako nástroj financování v tomto období 596 firem. „Za vzestupem zájmu o dluhopisy stály vysoká míra inflace a vysoké úrokové sazby, stejně jako negativní výnosy z akcií a dalších investic,“ říká Vladimír Pikora, hlavní ekonom a analytik skupiny Comfort Finance Group.     

Více než polovina emisí nabídla investorům výnosy nad 8 %, přičemž dlouhodobá výnosová tendence byla ve sledovaném období rostoucí. Zatímco počátkem roku 2022 činil vážený průměr výnosů korporátních dluhopisů 6,5 %, v červnu 2023 se přiblížil hranici 9 %.

Nejvíce emisí, 424, bylo vydáno se splatností 3 až 5 let, 260 emisí se splatností do 3 let a 202 emise se splatností nad 5 let. Průměrná životnost dluhopisů se prodloužila. Zatímco dříve činila 3,4 roku u podlimitních a 3,8 roku u nadlimitních emisí, v polovině roku 2023 vzrostla na 4,2 roku. „V období vysoké inflace a úrokových sazeb se dluhopisy staly silnou konkurencí bankám,“ upozorňuje Pikora. „Vzhledem ke zklidnění inflace lze nicméně předpokládat, že jejich výnosy se budou – stejně jako úrokové sazby – postupně snižovat. Delší maturitu emisí mohou investoři využít na druhé straně k tomu, aby si stávající vyšší procenta zafixovali i pro další období.“

V období mezi lednem 2022 a červnem 2023 se v insolvenci ocitlo 10 emitentů, kteří vydali 35 emisí. Podíl firem v insolvenci na celkovém počtu emitentů tak činil 1,7 %, zatímco podíl jejich emisí na celkovém počtu necelá 4 procenta. Souhrnný objem emisí v insolvenci dosáhl 3,2 miliardy Kč a představoval 3,6 % hodnoty dluhopisů vydaných ve sledovaném období. Na celkovém počtu úpadců i objemu emisí v insolvenci se výrazněji podílely nadlimitní emise. V insolvenci skončilo mezi lednem 2022 a červnem 2023 necelých 6,0 % firem, které vydaly nadlimitní emise, zatímco u podlimitních emisí činil jejich podíl pouze 1,6 %. Pro 70 % emitentů v insolvenci se jednalo o jejich první emisi vůbec, přičemž 80 % z nich figurovalo v obchodním rejstříku 5 a více let.

„Finanční trhy jsou vždy spojeny s určitými riziky a ani dluhopisy nejsou výjimkou,“ říká Pikora. „Na druhé straně jsem přesvědčen, že situace je pro investory výrazně bezpečnější a přehlednější než před několika lety, kdy odhady uváděly až desetinu emitentů v insolvenci. Přispívají k tomu i veřejně dostupné srovnávače, které umožňují analyzovat dluhopisy podle desítek kritérií včetně kalkulačky skóre rizikovosti, vycházející z metodiky ministerstva financí. Kultivaci dluhopisového trhu by měla přispět rovněž novela zákona o finančních trzích, hlavně upřesnění pravidel pro podlimitní emise. Dluhopisy jsou pro firmy jednodušší než vstup na burzu, rychlejší a často výhodnější než bankovní úvěry. Velmi rozšířené jsou zejména ve Spojených státech, nejčastěji ve finančním a realitním byznysu. Pro investory, kteří se obávají rizika, jsou nejzajímavější dluhopisy se zajištěním, zvlášť když se jedná o nemovitosti.“

Prvním a největším srovnávačem dluhopisů, který zahájil na stránkách Dluhopisomatu činnost v září 2022, zatím prošlo 1 820 emisí. Nejvíce emitentů působilo v sektorech finančních služeb (244), realitního developmentu (178), stavebnictví (129) a obchodu (122). Z celkového počtu emisí jich bylo zajištěno 350, tj. 19,2 %, obvykle ručitelským prohlášením, obchodním podílem, nemovitostí nebo movitým majetkem.