Firmy ve střední a východní Evropě se obávají zhoršení platební morálky odběratelů

Téměř polovina podniků ve střední a východní Evropě má obavy ze zhoršení platební morálky svých obchodních partnerů během následujících měsíců. Důvodem je především probíhající hospodářský útlum, v jehož důsledku 48 % firem z regionu očekává prodloužení průměrné doby splatnosti faktur v příštích 12 měsících. Ukázal to pravidelný průzkum Barometr platební morálky, který v prosinci 2022 uskutečnila mezi 1300 podniky z Bulharska, České republiky, Maďarska, Polska, Slovenska a Turecka úvěrová pojišťovna Atradius.

Ilustrační foto: Pixabay

Po dvou letech koronavirové pandemie a letošní ruské invazi na Ukrajinu se ani nadcházející rok 2023 z pohledu firem zatím nejeví příliš optimisticky. „Řada firem v regionu se dokázala vyrovnat s dopady koronavirové pandemie a ustát i prudký růst cen energie. Nejistý výhled na vývoj ekonomiky v roce 2023 ale teď zvyšuje na trhu napětí a vzbuzuje obavy podniků ohledně toho, nakolik budou odběratelé schopni za dodané zboží a služby včas platit,“ uvedla ředitelka české pobočky pojišťovny Atradius Markéta Stržínková.

Jako hlavní důvod zpoždění plateb či dokonce nehrazení pohledávek jsou v segmentu B2B uváděny problémy způsobené nedostatkem hotovosti. Ty jsou velmi často zmiňované napříč všemi trhy a průmyslovými odvětvími s tím, že největší obavy zmínili respondenti z České republiky, Slovenska a Maďarska. „Jde o země, jež jsou nejvíce zasaženy energetickou krizí, nacházejí se blízko zóny válečného konfliktu a navíc je více než ostatní postihl výpadek obchodování s Ukrajinou i Ruskem,“ vysvětlila Stržínková.

Problém pro Česko a další malé otevřené ekonomiky v regionu představuje také jejich vysoká závislost na exportu do Německa a dalších zemí EU. „Očekávané hospodářské ochlazení v Evropě je pro firmy z Česka větší hrozbou, než pro jejich konkurenty z velkých a vyspělých ekonomik. Například v oblasti maloobchodu již na evropském trhu pozorujeme tlak ze strany odběratelů na významné prodlužování platebních podmínek. Někteří výrobci pak mají tendenci přenášet zhoršené platební podmínky na svoje dodavatele, byť jde často o jinak zdravé firmy. To by mohlo na trhu vyústit v dominový efekt projevující se druhotnou platební neschopností,“ řekla Stržínková.

Průzkum Barometr platební morálky se zároveň zabýval tím, jak budou firmy v nadcházejícím období přistupovat k řízení svého financování. Zhruba třetina dotázaných podniků uvedla, že v roce 2023 využije pojištění pohledávek, které jim pomůže zajistit dostatek hotovosti a zachovat ziskovost. Zároveň budou tyto firmy konkurenceschopnější na domácích i zahraničních trzích. „Kombinace přetrvávající vysoké inflace, energetické krize a geopolitického napětí vnáší do dodavatelsko-odběratelských vztahů další prvek nejistoty poté, co byly tyto vazby citelně narušeny již v průběhu pandemie. Řada firem proto přijímá opatření pro snížení rizika a pojištění pohledávek patří mezi ně. „Zájem o pojištění pohledávek vzrostl v posledním čtvrtletí 2022 o více než 25 % ve srovnáním s předchozím obdobím,“ popsala Stržínková.

Atradius patří mezi lídry globálního trhu pojištění pohledávek, poskytování záruk a vymáhání pohledávek. Působí v 54 zemích po celém světě, ve kterých se může spolehnout na více než 160 vlastních poboček a 3300 zaměstnanců.