Firmy v ESG nedělají dost, myslí si zákazníci

Ilustrační foto: Georgi Dyulgerov z Pixabay

Udržitelnost firem je pro Čechy čím dál větší téma. Ne však co se týká udržitelnosti obchodní a ekonomické, ale environmentální a společenské. Čeští zákazníci očekávají, že jim udržitelné společnosti pomohou chovat se víc odpovědně i že bude zboží těchto firem zlevňovat.

Zároveň požadují po chemických společnostech a po firmách z automobilového průmyslu, i podnicích ve stavebnictví, módě nebo tabákovém průmyslu navýšení investic do nápravy svých škod na životním prostředí i do vytvoření pozitivního dopadu na společnost. Mnoho firem už takové aktivity má, jen se o nich dozví pouze zlomek veřejnosti. I proto Asociace společenské odpovědnosti ve spolupráci s Forbes Česko letos již potřetí vyhlašuje ESG žebříček. 

Poslední průzkum Ipsos ESG & Reputation Research potvrdil, že udržitelnost hraje v uvažování zákazníků stále zásadnější roli. To, aby se firmy zaměřily na zlepšení svého chování v ESG, je pro zákazníky skoro stejně důležité jako snaha o zajišťování kvalitních služeb a produktů. Udržitelnost jako taková by ale podle Čechů měla stát mezi základními hodnotami každé firmy. I přesto zákazníci v chování a nastavení firem v ESG stále vidí mezery. Že firmy nedělají dost si myslí polovina respondentů.

„Chyba může být mimo jiné v komunikaci. Odpovědné aktivity jsou sice stále častěji součástí prezentace firem navenek, i výzkum ale ukázal, že lidé si toho všímají jen v mimořádných situacích. Aktuálně si nějakou odpovědnou firmu vybaví 3 z 10 Čechů, což je škoda,” komentuje Lucie Mádlová, zakladatelka a ředitelka Asociace společenské odpovědnosti. 

Asociace proto hledá společně s magazínem Forbes v rámci ESG žebříčku velké firmy a malé a střední podniky, které skutečně umí vlastní udržitelnost transparentně komunikovat a ukazovat, že je součástí jejich fungování. 

„Vidíme, že přinášet příklady dobré praxe směrem k veřejnosti, nejen k odborníkům nebo vedení firem, je stále důležitější. Přestože umí lidé dobře posoudit, jak by se firmy měly chovat a čemu by se měly věnovat, terminologie ESG zůstává doménou odborníků. Musíme tedy ESG nahradit srozumitelnými a praktickými příklady. I k tomu ESG žebříček slouží,” říká Lucie Mádlová.  

Přihlašování je zdarma, firmy pouze vyplní kromě přihlášky i stručný dotazník. „Na základě ESRS standardů jsme vytyčili sadu otázek, které nám dají průřezový obrázek o aktivitách jednotlivých firem a pomohou i hodnotitelům získat maximálně objektivní pohled na přihlášené společnosti. Pro společnosti je tak zapojení do žebříčku i vzdělávacím nástrojem, který jim pomůže pochopit, co prakticky ESG je,” doplňuje Laura Mitroliosová, generální ředitelka CIRA Advisory a odborná garantka metodiky hodnocení projektů.