Firmy se chtějí kvůli chystaným změnám zbavovat pracovníků na dohodu

Ilustrativní foto: Magnet.me z Pixabay

Podniky kvůli chystaným změnám zákonů plánují snižovat počet uzavíraných dohod o provedení práce a pracovní činnosti. Práci přerozdělí mezi ostatní zaměstnance, najmou více osob samostatně výdělečně činných, pracovníkům nabídnou jiné smluvní vztahy, jako jsou smlouvy o dílo, nebo využijí služeb pracovních agentur. Změny kvůli úpravám pravidel nechystá pětina zaměstnavatelů. Vyplývá to z průzkumu Hospodářské komory ČR mezi čtyřmi stovkami firem všech velikostí z různých odvětví ekonomiky i regionů. O výsledcích průzkumu ČTK informoval mluvčí Hospodářské komory Miroslav Diro. Komora uvedla, že plánované změny zaměstnavatelům zvýší náklady a administrativu.

S úpravou pravidel pro zaměstnávání na dohody mimo pracovní poměr počítá novela zákoníku práce a také vládní konsolidační balíček. Zaměstnavatelé by nově museli zaměstnancům na dohody rozvrhovat pracovní dobu alespoň tři dny předem. Dohodáři budou mít také nárok na dovolenou a příplatky za práci o víkendech a svátcích.

V návrhu konsolidačního balíčku je povinnost zaměstnavatelů ohlašovat dohodáře České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) a při souběhu dohod u více zaměstnavatelů a překročení limitu 40 procent průměrné mzdy za pracovníky odvádět sociální pojištění. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) argumentuje tím, že ročně bylo pracovníkům na dohodu vyplaceno 57 miliard korun, ale pouze ze dvou miliard korun bylo zaplaceno sociální a zdravotní pojištění.

Snížením počtu dohodářů a přerozdělením jejich práce mezi ostatní zaměstnance chce na chystané úpravy reagovat zhruba 26 procent dotázaných podniků, čtvrtina chce dohodáře nahradit lidmi pracujícími na živnostenský list. Téměř 24 procent podniků chce místo pracovníků na dohodu najímat lidi v jiných smluvních vztazích. Převést dohody na zkrácené úvazky hodlá 16 procent firem, zhruba osm procent chce využít služby pracovních agentur. Shodně 20 procent firem uvedlo, že změny u dohodářů nechystá a že věc nedokážou posoudit. Součet odpovědí je vyšší než sto procent, protože průzkum jich umožňoval zvolit více.

Řada oborů se bez dohod neobejde, používají se třeba na sezonní práce v zemědělství nebo cestovním ruchu, uvedl viceprezident Hospodářské komory a prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. „Přerozdělování práce mezi zaměstnance přitom může snížit míru specializace pracovníků, a tedy i produktivitu práce. Není přitom ani jisté, zda firmy budou schopné nahradit pracovníky na dohody osobami samostatně výdělečně činnými, což bude limitovat další rozvoj podniků,“ dodal.

Práci na dohody poskytuje 93 procent zaměstnavatelů

Práci na dohody poskytuje 93 procent zaměstnavatelů, ukázal průzkum, přizpůsobit se novým pravidlům tak bude muset podle Hospodářské komory přes 250.000 podniků. Více než dvě pětiny firem dohodáře používají na práci nevyžadující vysokou kvalifikaci, hlavně na manuální sezonní nebo nárazové práce. Více než čtvrtina podniků podle průzkumu využívá dohody u pracovníků s vyšší kvalifikací, se kterým se jim nevyplatí uzavírat běžný pracovní poměr, například kvůli jejich úzkému zaměření na určitou oblast, kterou se firmy nezabývají, nebo že by řádný pracovní poměr byl pro zaměstnavatele příliš nákladný.

Průzkum také ukázal, že firmy dávají práci na dohodu hlavně studentům, seniorům a matkám na rodičovské. Kvůli plánovaným úpravám tak podle Hospodářské komory klesne podíl těchto lidí na trhu práce. Komora přitom kvůli stárnutí populace dlouhodobě doporučuje zapojení těchto skupin do práce zvýšit.