Evropské nařízení o odlesňování vyjde firmy na stovky tisíc korun

Foto: Geranimo na Unsplash

Evropské nařízení, které má zamezit odlesňování a poškozování lesů, zvýší podle Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) firmám administrativu a může je vyjít až na stovky tisíc korun ročně. Od konce letošního roku budou muset velké podniky v evropském informačním systému vyplňovat údaje, které prokážou, že jejich výrobky nepřispívají k odlesňování. Podle svazu ale systém není nastavený dobře a zvýší také riziko lidských chyb. Požaduje proto po Evropské komisi (EK), aby systém upravila a prodloužila lhůty pro uplatnění nařízení. Vyplývá to z tiskové zprávy SP ČR, kterou má ČTK k dispozici.

„Aby bylo možné prokázat, že na konkrétním místě nedochází k odlesňování, budou hospodářské subjekty povinny shromažďovat a vykazovat určité údaje a zeměpisné souřadnice pozemků, na nichž byly komodity vyprodukovány a potom tyto údaje zaznamenat do evropského informačního systému,“ řekla Kateřina Kupková, viceprezidentka SP ČR.

Nařízení má vyřešit, aby produkty, jako je káva, kakao, palmový olej, sója, hovězí maso, kaučuk a dřevo, které se dováží do EU, nebo se z ní vyváží, firmy vyráběly bez odlesňování nebo znehodnocování lesů. Bez prokázání nebudou moct podniky výrobky prodávat na společném evropském trhu.

Bez prokázání nebudou moct podniky výrobky prodávat na společném evropském trhu

Podle svazu průmyslu se ale informační systém teprve vyvíjí a některé prvky nařízení jsou nejasné. Téměř všechny údaje se do něj musí zadávat ručně, což je v podnikatelském prostředí nepoužitelné, protože firmy už teď musí vyplňovat a předkládat stovky prohlášení, napsal svaz. Splnění nařízení a prokazování v systému by firmy podle jeho odhadu stálo až stovky tisíc korun ročně, protože by musely například zaplatit nového zaměstnance a správu systému.

SP ČR a Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků proto požadují, aby EK předložila flexibilní informační systém, který umožní údaje vyplňovat hromadně a v různých formátech. Do systému firmy musí nahrát například údaje o zeměpisné poloze a protokol o plnění náležité péče před uvedením výrobku na trh. Organizace v tiskové zprávě napsaly, že i přes jejich žádost o oddálení lhůty pro uplatnění nařízení trvá komise na zahájení účinnosti od letošního 30. prosince pro velké podniky a od 30. června 2025 pro malé a střední podniky.

Svaz na dotaz ČTK uvedl, že na nedostatky systému upozornilo zhruba dalších 20 členských zemí na úrovni předsedů vlád a ministrů zejména v Radě pro zemědělství a rybolov.

Podniky nově také musí sledovat dodavatelský řetězec až k oblastem, kde sklidily plodiny používané pro výrobky. Firmy v tiskové zprávě uvedly, že aktivitu EK vítají, jsou podle nich ale i účinnější metody v boji proti globálnímu odlesňování, a to například mezinárodní obchodní dohody.