ESG tlačí nájemce k udržitelným průmyslovým parkům

Vizualizace: Colliers

V souvislosti s chystaným zavedením povinného nefinančního reportingu (ESG), v němž budou firmy muset referovat o tom, jak si vedou v oblastech životního prostředí, vztahů se zaměstnanci a odpovědnosti a etiky pracovních postupů, se průmyslové a logistické firmy začínají intenzivněji zajímat o udržitelná řešení. Tento zájem se pak promítá i do jejich nároků na nemovitosti, ve kterých sídlí. Z šetření společnosti Colliers vyplývá, že problém zatím nejčastěji řeší velké nadnárodní společnosti, které od nemovitostí očekávají, že budou vybaveny udržitelnými technologiemi, jako jsou tepelná čerpadla, rekuperační jednotky, úsporné inteligentní osvětlení či fotovoltaika. Experti Colliers předpokládají, že v příštím roce vzroste zájem o tohle téma i ze strany menších lokálních firem.

„Rostoucí důraz na udržitelnost a ESG je zřetelný zejména u velkých globálních společností. Tento závazek se přirozeně odráží i v jejich lokálním působení a výběru nemovitostí. Při rozhodování o nových prostorech pečlivě posuzují, jestli budou mít nízkou uhlíkovou stopu a budou plnit nejen interní normy, ale také odpovídat platné legislativě. Zatímco u lokálních společností není důraz na ESG faktory tak výrazný, očekáváme, že tato dynamika se brzy změní, neboť stále více firem integruje tyto aspekty do svých strategií pro udržitelný rozvoj,“ popisuje Miroslav Kotek, vedoucí oddělení průmyslových nemovitosti ve společnosti Colliers.

V nových moderních budovách je implementace udržitelných technologií relativně snadná a pronajímatelé sami aktivně přispívají různými nápady. Starší nemovitosti ale často přinášejí složitější potíže. Menší nebo lokální pronajímatelé zatím nejeví velkou ochotu investovat do renovací. To uvádí nájemce do situace, kdy se musí osobně angažovat při hledání alternativních řešení a případně vyčlenit své vlastní finanční prostředky na renovace a modernizaci stávajících budov. 

„Každé opatření směřující k udržitelnosti s sebou nese zvýšené náklady, které nakonec hradí nájemci. Ve svých rozpočtech s tím proto musí počítat. Na druhou stranu ušetří ve střednědobém a dlouhodobém horizontu na provozních nákladech a očekávají, že investice do udržitelných technologií a efektivních energetických řešení se v konečném důsledku promítnou do finančních úspor,“ říká Miroslav Kotek. Důležitou roli podle něj hrají také zákazníci těchto nájemců – velké nadnárodní firmy, které mají udržitelnost zakotvenou pevně ve svých strategiích. Pozornost k současným trendům navíc posiluje obraz značky nebo firmy v očích zákazníků a veřejnosti.

Podle developerské společnosti Panattoni lze za účelem podpory udržitelnosti průmyslových nemovitostí realizovat širokou škálu opatření. Na střechách budov instaluje fotovoltaické elektrárny, které nejen poskytují energetickou nezávislost, ale také přispívají k obnovitelné energetice. Tepelná čerpadla jsou už prakticky standardem, jenž pomáhá minimalizovat ekologickou stopu a snižovat energetickou náročnost budov. Stěžejním nástrojem pro efektivní řízení budov je sofistikovaný systém BMS (Building Management System), který umožňuje optimalizaci energetické spotřeby a zajišťuje maximální pohodlí a bezpečnost pro uživatele. V neposlední řadě jejich projekty myslí na hospodaření s vodou, přičemž se implementují moderní technologie na snižování spotřeby a recyklaci odpadní vody.

„Prozkoumáváme i dopady na samotný areál a jeho širší okolí. Například sledujeme vliv na životní prostředí prostřednictvím monitoringu biodiverzity v okolí našich parků. Neméně důležité je i zázemí pro zaměstnance. Moderní kantýny a přátelské prostředí podporující jejich pohodu a efektivitu jsou součástí našich pracovních prostorů. Dbáme na dobrou dostupnost v rámci různých druhů dopravy, což nejen zvyšuje flexibilitu pracovních možností, ale také snižuje dopravní zatížení a naši ekologickou stopu,“ cituje příklady Pavel Fojtík, manažer Panattoni pro místní udržitelnost.

Jak moc jsou budovy „zelené“ hodnotí nezávislé organizace, instituce a certifikační systémy. V mnoha zemích se používá nejstarší a taky velmi přísný britský systém hodnocení BREEAM. Jeho nejvyšší možný stupeň Outstanding (v překladu vynikající) vyžaduje, jak už z názvu vyplývá, vynikající výsledky v mnoha kategoriích, včetně energetické účinnosti, materiálového využití, kvality vnitřního prostředí a dalších aspektů udržitelného stavebnictví. Takovým hodnocením se může chlubit zatím jen minimum budov. Před pár týdny se to podařilo robotickému centru Amazon v Panattoni Parku Kojetín. Se svými 187 000 m2 plochy se tak stalo největší průmyslovou budovou v Česku s tímto ratingem. Budova není připojena na plyn. Z velké části spotřebu budovy pokrývá fotovoltaická elektrárna. Výrobu tepla a chladu zabezpečují tepelná čerpadla a dobrá regulace budovy pomocí BMS. „Udržitelná byla i samotná výstavba, k dopravě panelů se využívala blízká železnice a došlo také k znovuvyužití většiny stavebního odpadu z původního brownfieldu,“ říká Fojtík. 

Od ledna 2024 budou velké společnosti povinny pravidelně poskytovat informace o svém pokroku v naplňování svých cílů v rámci ESG. Tato povinnost se postupně rozšíří i na další a menší firmy. „Hnací silou poptávky po udržitelných řešeních jsou však spíše samotné firmy, které již v posledních letech integrovaly ESG cíle. Pro dosažení těchto cílů je výroba a logistika jako klíčová součást dodavatelského řetězce naprosto nezbytná,“ píše Colliers.

V jedné ze svých dřívějších studií tato agentura uvádí, že značná část investorů si není v současné situaci jistá ekonomickými aspekty modernizace nemovitostí. Kolik finančních prostředků by bylo na modernizaci aktiv zapotřebí (odhad je 10 % hodnoty AUM – Assets Under Management) neví 44 % investorů a 50 % nemá jasno, jak by modernizace měla být financována. Dalších 45 % investorů předpokládá, že se v příštích 5 letech zbaví až 20 % svého portfolia, pokud budou tato aktiva považována za nevyhovující s ohledem na požadavky ESG.

Colliers je přední poskytovatel diverzifikovaných profesionálních služeb v oblasti komerčních nemovitostí a správy investic.