ČSOB jako první v Česku vydala emisi vlastních Zelených dluhopisů

Ilustrační foto: jef

V souladu se svou dlouhodobou strategií udržitelného podnikání a environmentální politiky ČSOB jako první finanční instituce vydala na tuzemském trhu vlastní Zelené dluhopisy. Banka o tom informovala ve své tiskové zprávě.

Zelené dluhopisy jsou emitovány v objemu jedné miliardy korun s tříletou splatností a jsou určeny pro klienty privátního bankovnictví. Výše kuponu je odvislá od vývoje referenční sazby 6M PRIBOR – 115 bazických bodů. Tato sazba se pravidelně každých 6 měsíců refixuje, a nyní činí 6,07 procenta, sdělila ČSOB Světu hospodářství.

Prostřednictvím Zelených dluhopisů ČSOB financuje a podporuje „zelené projekty“, které si kladou za cíl zlepšit životní prostředí. „Tyto pilotní Zelené dluhopisy jsou tak výrazem kultury, hodnot a preferencí banky směrem k principům ESG,“ sdělila banka.

„Záleží nám na tom, v jakém stavu předáme planetu dalším generacím. Proto udržitelnost a šetrný přístup k životnímu prostředí promítáme do všech svých aktivit a podporujeme také přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku,“ řekl Petr Hutla, člen představenstva ČSOB zodpovědný za Řízení úvěrů a udržitelnost.

ČSOB prostřednictvím tohoto investičního nástroje nabídne svým klientům společně se podílet na naplňovaní základních hodnot udržitelnosti. Výtěžek emise bude určen na refinancování realitních projektů společností, které samy důsledně aplikují principy ESG a které přijaly strategii ke snižování své uhlíkové stopy. Vybrané projekty, na jejichž financování se ČSOB aktivně podílí a které slouží jako podkladové aktivum, splňují nejpřísnější normu EU Taxonomy, anebo mají certifikaci LEED Platinum nebo BREEAM Excellent, a patří tak ke špičkám na trhu nemovitostí.

„Vydání těchto zelených dluhopisů je další příklad závazku ČSOB k podpoře udržitelnosti, snižování uhlíkové stopy a všeobecně k dosažení environmentálně prospěšných cílů. Banka díky této emisi financuje konkrétní zelený projekt a též aktivně nabízí zelenou investici splňující přísná kritéria EU Taxonomie pro retailové investory privátního bankovnictví,“ uzavřela Blanka Beranová, výkonná ředitelka zodpovědná za oblast Udržitelnost v ČSOB.