Colt CZ letos prodal méně zbraní

Ilustrační foto: Matthias Wewering z Pixabay

Společnosti Colt CZ Group se v letošním prvním pololetí dařilo plnit předpoklady svého hospodaření. Výnosy skupiny za 2. čtvrtletí letošního roku byly ve srovnání za stejné období minulého roku o 10,1 % vyšší. Výnosy ve druhém čtvrtletí 2023 vzrostly oproti prvnímu čtvrtletí 2023 o 27,7 %, oznámila firma ve své zprávě.

Celkově však za 1. pololetí výnosy Colt CZ klesly meziročně o 2,7 % a dosáhly 6,9 miliardy korun. Důvodem byly podle firmy nižší prodeje v prvním čtvrtletí letošního roku, dopad silné koruny na přepočet výnosů z cizích měn a pokles některých produktových segmentů na komerčním trhu ve Spojených státech amerických.

Provozní zisk na úrovni EBITDA očištěný o mimořádné vlivy za prvních šest měsíců letošního roku poklesl o 18,4 % na 1,46 miliardy korun.

Počet prodaných zbraní se v prvním pololetí letošního roku snížil v porovnání s prvními šesti měsíci 2022 o 13,3 % na 314 564 prodaných kusů. Krátké palné zbraně byly v prodejním mixu zastoupeny z 62,5 % a dlouhé palné zbranětvořily 37,5 procenta.

„Velmi mě těší, že se obchodní výkon skupiny ve druhém čtvrtletí letošního roku zlepšil nejen oproti prvnímu čtvrtletí, ale i srovnatelnému období v roce 2022. Finanční výsledky i nadále odrážejí zvýšenou sezónnost našeho podnikání související s nárůstem podílu prodejů v segmentu ozbrojených složek,“ komentoval výsledky Jan Drahota, generální ředitel a předseda představenstva Colt CZ Group. „Rád bych také vyzdvihl akvizici švýcarského referenčního výrobce munice swissAA Holding, který je spolehlivým a dlouhodobým partnerem švýcarských, belgických, německých a dalších zákazníků z řad ozbrojených složek. Tato akvizice je součástí naší dlouhodobé růstové strategie, kdy munice je přirozeným doplňkem k našim hlavním výrobkům,“ upřesnil Drahota.

Výnosy z prodejů v USA se snížily v prvním pololetí 2023 meziročně o 21,2 % na 3,22 mld. Kč především z důvodu poklesu některých segmentů na americkém komerčním trhu. Přesto oproti předchozímu čtvrtletí letošního roku tržby v USA vzrostly dvojnásobně. Výnosy realizované v Kanadě za první pololetí 2023 činily 970,9 milionu korun, což je o 94,5 % meziročně více. Významná část výnosů v Kanadě souvisí s dodávkou na Ukrajinu. Výnosy dosažené v Evropě (vyjma ČR) za letošní první pololetí meziročně klesly o 13,5 %, na 733,9 milionu korun.

Výnosy dosažené v Africe vzrostly za první letošní pololetí o 157,5 % na 89,6 mil. Kč z důvodu nových zakázek z řad ozbrojených složek. Výnosy v Asii se snížily o 65,6 % na 272,2 mil. Kč kvůli sezónnosti vládních zakázek.

Výsledky hospodaření skupiny za první pololetí 2023 odpovídají scénářům, které společnost indikovala v březnu tohoto roku při zveřejnění předběžných celoročních výsledků. Prodejní výsledky za první pololetí 2023 byly ovlivněny vyšší sezónností prodejů v segmentu ozbrojených složek, dopadem přepočtu z cizích měn do české koruny a zpomalením nejvýznamnějšího komerčního trhu ve Spojených státech amerických. Nižší poptávka v USA ovlivnila prodeje výrobků značky CZ. Skupina reagovala na fluktuaci poptávky úpravami výrobního taktu a struktury produktového mixu, optimalizací počtu zaměstnanců a dalšími opatřeními, a to především v České republice. Zároveň se podařilo uzavřít řadu významných kontraktů v segmentu ozbrojených složek jak v Evropě, tak i v zámoří, které by se měly uskutečnit ještě v tomto roce, nad úroveň plánu skupiny.

Na základě výsledků hospodaření v prvním pololetí 2023 a současného vývoje vedení Coltu CZ očekává, že celkové výnosy v roce 2023 mohou dosáhnout výše 16 až 16,4 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst o 9,7 % až 12,4 % oproti realizovaným konsolidovaným výnosům v roce 2022. Očekávaná výše ukazatele EBITDA by mohla dosáhnout v roce 2023 úrovně 3,2 až 3,4 mld. Kč, což na horní hranici představuje meziroční nárůst o 1 % oproti hodnotě dosažené v roce 2022.

Holdingová společnost Colt CZ Group SE byla založena v roce 2013, ale svůj původ odvozuje až k roku 1936, kdy v Uherském Brodě začala pracovat Česká zbrojovka. Do roku 2022 se firma jmenovala Českázborjovka Group CZ. Počátkem roku 2021 akvírovala amerického výrobce zbraní Colt`s Manufacturing Company. Dnes je jedním z  předních světových výrobců ručních palných zbraní a munice pro ozbrojené složky, osobní obranu, lov, sportovní střelbu a další komerční využití. Své produkty prodává především pod značkami Colt, CZ (Česká zbrojovka), Colt Canada, CZ-USA, Dan Wesson, Spuhr, swissAA a 4M Systems. Výrobní závody má v ČR, USA, Kanadě, Švédsku, Švýcarsku a Maďarsku. Zaměstnává v nich celkem zhruba 2000 lidí.