ČEZ klesl zisk v 1. pololetí o třetinu

Ilustrační foto: ČEZ

Čistý zisk skupiny ČEZ za letošní 1. pololetí dosáhl 22,3 mld. Kč, meziročně o 11,3 mld. Kč méně. Pokles byl způsoben nově zavedenou daní z neočekávaných zisků ve výši 60 procent, která zatížila náklady částkou přesahující 13 miliard korun. ČEZ to oznámil v dnešní tiskové zprávě.

Provozní zisk před odpisy (EBITDA) dosáhl 62,4 mld. Kč, meziročně o 5 % více. Meziroční srovnání je ovlivněno extrémními výkyvy cen komodit zejména po loňské vojenské invazi Ruska na Ukrajinu a následně zavedenými odvody z nadměrných tržeb výroby ve výši 11 miliard korun. Tyto náklady téměř eliminovaly vliv meziročního růstu realizačních cen vyrobené elektřiny.

„Výsledky hospodaření za 1. pololetí jsou v souladu s naším očekáváním a reflektují postupnou stabilizaci na energetických trzích. Po schválení rekordní dividendy 145 Kč na akcii a s ohledem na mimořádná zdanění tržeb a zisků energetických firem předpokládáme, že Skupina ČEZ letos na dividendách, daních ze zisků a odvodech z nadměrných tržeb výroby odvede českému státu 110 až 120 miliard korun,“ řekl předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

Segment Výroba jako celek poklesl o 0,5 miliardy korun. EBITDA z výrobní činnosti vzrostla o 1,9 miliardy korun. Příspěvek sub-segmentu Trading naopak meziročně klesl o 2,4 mld. Kč zejména s ohledem na rekordní zisk z obchodování s komoditami v roce 2022. Růst cen komodit přispěl dále k růstu EBITDA segmentu Těžba o 2,5 mld. Kč navzdory poklesu objemu těžby o 1,2 milionu tun.

Společnost ČEZ Prodej, která dodává elektřinu a plyn koncovým zákazníkům, především domácnostem, dosáhla za 1. pololetí provozního zisku na úrovni pouze 200 mil. Kč, a to vč. specifického výnosu ve výši 1,2 mld. Kč ze soudních sporů se Správou železnic ohledně dodávek elektřiny v roce 2010 a 2011. „Vlastní hospodaření společnosti tudíž skončilo ve ztrávě 1,4 mld. Kč v důsledku extrémního nárůstu pořizovacích cen elektřiny a plynu a vlivem silných sezónních faktorů,“ zdůvodnil ČEZ. Naopak společnosti dodávající komodity a energetické služby zákazníkům B2B segmentu vygenerovaly meziročně o 2,5 mld. Kč vyšší EBITDA, a to zejména díky výkupům elektřiny od výrobců z obnovitelných zdrojů (OZE) za fixní smluvní ceny, sezónním faktorům a vyššímu zisku z prodeje energetických služeb.

Výroba elektřiny z jaderných a obnovitelných zdrojů meziročně vzrostla o 2 % a dosáhla výše 17,2 TWh, přičemž na nárůstu měla největší podíl vyšší výroba ve vodních elektrárnách a vyšší disponibilita jaderné elektrárny Dukovany. Naopak výroba z emisních uhelných a paroplynových zdrojů klesla o 22 % na 7,8 TWh v důsledku nižšího nasazení zdrojů s ohledem na pokles tržních cen elektřiny a vývoj cen emisních povolenek a zemního plynu. Podíl výroby z uhelných zdrojů dosáhl 27 %, což je historicky nejnižší úroveň. „Skupina ČEZ tak naplňuje svoji strategii Čistá Energie Zítřka v oblasti dekarbonizačních veřejných závazků,“ zdůraznila společnost ve své zprávě.

Spotřeba elektřiny na distribučním území společnosti ČEZ Distribuce meziročně klesla o 4 % na 17,4 TWh. Spotřeba u velkých podniků klesla o 4 %, stejně tak i spotřeba domácností. Spotřeba malých podniků byla nižší o 7 procent. Důvodem poklesu je zejména omezení spotřeby zákazníků v důsledku vysokých cen komodit.

„Výsledky hospodaření za 1. pololetí reflektují extrémní výkyvy tržních cen komodit a mimořádná zdanění zavedená v loňském roce. Za celý rok 2023 očekáváme odvody z mimořádných opatření ve výši 30 až 40 miliard korun,“ řekl člen představenstva a ředitel divize finance Martin Novák. „Čistý dluh Skupiny ČEZ se v I. pololetí snížil o 113 miliard korun. Nad rámec EBITDA přispělo zejména snížení maržových vkladů na komoditních burzách v důsledku dílčí stabilizace energetického trhu. Následně v období od 1. července do 1. srpna 2023 však byly uhrazeny tři významné platby v celkové výši 117 miliard korun, z toho dividendy ve výši 78 miliard korun, doplatek daně z příjmů společnosti ČEZ za rok 2022 ve výši 15 mld. Kč a splátka 1 miliardy eur z půjčky od českého státu.“

Skupina ČEZ potvrzuje výhled hospodaření na celý tento rok, podle kterého provozní zisk (EBITDA) dosáhne 105 až 115 mld. Kč a čistý zisk 33 až 37 miliardy korun.