ČEZ stáhl zisk o 60 procent a navrhuje rekordní dividendu

Ilustrativní foto: ČEZ, s povolením autora

Provozní zisk elektrárenské společnosti ČEZ před odpisy (EBITDA) dosáhl v 1. čtvrtletí 32,5 miliardy korun. Společnost to zdůvodňuje vysokou srovnávací základnou loňského roku. „Meziroční pokles o 11,1 mld. Kč byl způsoben zejména mimořádnými zisky v roce 2022 ve výši přes 10 mld. Kč v důsledku extrémního růstu a výkyvů cen komodit po vojenské invazi Ruska na Ukrajinu, realizovaných opatření v oblasti likvidity a s ohledem na rekordní zisk z obchodování s komoditami v loňském roce,“ napsala společnost v dnešní tiskové zprávě.

Čistý zisk dosáhl 10,8 mld. Kč, meziročně o 15,9 mld. Kč méně. Nad rámec poklesu provozního zisku působila zejména nově zavedená daň z neočekávaných zisků ve výši 60 procent.

Skupina ČEZ upřesnila výhled hospodaření na celý rok 2023: EBITDA 105 až 115 mld. Kč a čistý zisk ve výši 33 až 37 miliard korun. Představenstvo ČEZ schválilo návrh dividendy v rekordní výši 117 Kč na akcii a stanovilo termín konání řádné valné hromady na 26. června 2023 v Praze.  „V případě schválení navržené dividendy valnou hromadou odvede Skupina ČEZ českému státu letos na dividendách, daních z příjmů a odvodech z nadměrných tržeb výroby více než 100 miliard korun,“ píše ČEZ ve své zprávě.

„Výsledky hospodaření za I. čtvrtletí jsou v souladu s naším očekáváním a reflektují postupnou stabilizaci na energetických trzích. Představenstvo ČEZ schválilo návrh dividendy ve výši 117 Kč na akcii. Návrh odpovídá výplatě 80 % dosaženého konsolidovaného zisku Skupiny ČEZ za rok 2022 očištěného o mimořádné vlivy, tudíž horní hranici platné dividendové politiky společnosti. Jde o historicky nejvyšší návrh. Mezi akcionáře by při schválení návrhu valnou hromadou bylo rozděleno téměř 63 miliard korun a pro majoritního akcionáře Českou republiku by to znamenalo příjem 44 miliardy korun. S ohledem na mimořádná zdanění tržeb a zisků energetických firem předpokládáme, že Skupina ČEZ letos odvede českému státu na dividendách, daních z příjmů a odvodech z tržeb výroby více než 100 miliard korun,“ řekl předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

Provozní výnosy za 1. čtvrtletí dosáhly hodnoty 93,4 mld. Kč, meziročně o 17,4 mld. Kč více. Provozní zisk před odpisy (EBITDA) dosáhl 32,5 miliardy korun. Meziroční pokles o 11,1 mld. Kč reflektuje zejména dočasný neopakovatelný zisk v loňském roce ve výši 7,4 mld. Kč v důsledku extrémního růstu cen komodit a přijatých opatření za účelem posílení likvidity. Dále meziročně poklesl příspěvek segmentu Trading o 4,6 mld. Kč zejména s ohledem na rekordní zisk z obchodování s komoditami v roce 2022 a přecenění derivátových obchodů zajišťujících výrobní a prodejní pozice na další období. Celkový pozitivní dopad vyšších realizačních cen výroby (meziročně +11,2 mld. Kč) byl téměř eliminován odvody z nadměrných tržeb (-10,3 mld. Kč), uvádí ČEZ ve zprávě. 

Nárůst tržních cen komodit v loňském roce negativně ovlivňuje hospodaření prodejních společností v oblasti prodeje komodit, protože meziročně extrémně vzrostly pořizovací ceny elektřiny i plynu. EBITDA společnosti ČEZ Prodej, která dodává elektřinu a plyn koncovým zákazníkům, především domácnostem, vytvořila za 1. čtvrtletí ztrátu 3,4 mld. Kč a meziročně se ztráta zvýšila o 3,2 mld. Kč z důvodu významného vlivu dočasných sezónních faktorů a vyšších nákladů na nákupy pro pokrytí výkyvů spotřeby zákazníků. Ceny pro koncové zákazníky jsou obecně nastaveny stejné pro zimní i letní období, přičemž pořizovací ceny elektřiny i plynu jsou v zimním období zpravidla výrazně vyšší než v ostatních obdobích roku. Tento sezónní faktor je kvůli vysokým cenám komodit v roce 2023 ještě významnější. Naopak pozitivně se meziročně vyvíjelo hospodaření segmentu PRODEJ v oblasti energetických služeb a B2B segmentu, jehož EBITDA meziročně vzrostla o 1,8 miliardy korun.

Výroba elektřiny z bezemisních obnovitelných a jaderných zdrojů meziročně vzrostla o 6 % zejména díky vyšší disponibilitě jaderné elektrárny Dukovany a dosáhla výše 9,4 TWh. Naopak výroba z emisních uhelných a paroplynových zdrojů klesla o 22 % na 4,7 TWh v důsledku nižšího nasazení zdrojů s ohledem na pokles tržních cen elektřiny a vývoj růstu cen emisních povolenek a zemního plynu.

Spotřeba elektřiny na distribučním území společnosti ČEZ Distribuce meziročně klesla o 5 % na 9,4 TWh. Spotřeba u velkých podniků klesla o 4 %, spotřeba domácností klesla o 7 %. Důvodem poklesu je zejména omezení spotřeby zákazníků v důsledku vysokých cen komodit.

„Výsledky hospodaření za 1. čtvrtletí reflektují mimořádná zdanění zavedená v loňském roce. Náklady na odvody z nadměrných tržeb výroby přesáhly 10 mld. Kč a daň z neočekávaných zisků činila 9 miliard korun. Za celý rok 2023 očekáváme odvody z těchto mimořádných opatření ve výši 30 až 40 miliard korun. Navíc z titulu běžných daní z příjmů předpokládáme letos odvést českému státu dalších 26 až 30 miliard korun,“ řekl člen představenstva a ředitel divize finance Martin Novák. „Čistý dluh Skupiny ČEZ se v 1. čtvrtletí snížil o 73,8 mld. Kč zejména v důsledku dílčí stabilizace energetického trhu a snížení maržových vkladů na komoditních burzách o 43 miliardy korun.  S ohledem na výrazný pokles tržních cen elektřiny zpřesňujeme výhled hospodaření za celý rok 2023, provozní zisk před odpisy (EBITDA) očekáváme v rozmezí 105 až 115 mld. Kč a čistý zisk očištěný o mimořádné vlivy 33 až 37 miliard korun.“

Akcie ČEZ na pražské burze cenných papírů včera odpoledne stouply v kurzu o 1,58 % na 1219 korun.