České firmy vyklízejí prostor na evropském dopravním trhu

Ilustrační foto: StockSnap z Pixabay

Na evropském trhu klesá podíl českých dopravců, vliv má i drahé mýto. Za 20 let po vstupu do EU přibylo přeprav výrobků, ubylo přeprav materiálů. Volný pohyb zboží zjednodušil evropské obchodní styky, zmizely kolony a rychlejší uskutečnění dodávek pro zákazníky snížilo i ceny za přepravy. Její nominální ceny například z Prahy do Německa byly před vstupem do EU vyšší než nyní. Dopravní firmy nyní ale platí evropským vládám poměrně vysoké daně, daňové zatížení je problematické i v nepoměru splatnosti daní a splatnosti faktur. Komplikací je také absence jednotného evropského mýta. Ke 20 letům od vstupu do EU, které si ČR připomene v květnu, to uvedl předseda představenstva mezinárodního přepravce VCHD Cargo Petr Kozel.

„Za tu dobu bychom očekávali, že se země EU na tak významné položce shodnou nebo alespoň naleznou mechanismus pro oznamování změn s dostatečným předstihem tak, abychom jim my jako přepravci mohli přizpůsobit naše finanční toky. Například německé mýtné se pro většinu naší flotily nákladních vozidel na konci minulého roku zvýšilo o 80 procent. A Česká republika letos oznámila zvýšení mýtného jen měsíc před nabytím účinnosti,“ popsal Kozel a dodal, že dalším fenoménem posledních let je skutečnost, že na evropském trhu klesá podíl českých dopravců, což potvrzují i statistiky Eurostatu.

Nejviditelnější změnou je z pohledu předsedy představenstva proměna druhů přepravovaného zboží. Výrazně ubyly přepravy hutních materiálů, dřeva a zboží s nízkou přidanou hodnotou. A naopak vzrostly přepravy hotových výrobků. „Zboží se začalo často přepravovat na delší vzdálenosti. Nicméně v posledních dvou letech v důsledku nových emisních norem a tlaku na úsporu emisí a skokovém navýšení mýta v Německu cítíme u některých zákazníků odklon od tohoto trendu,“ doplnil Kozel.

Zatímco výstavba dopravní infrastruktury a zvyšování její kvality podporuje obchodní výměnu a pomáhá klientům dostat zboží k jejich koncovým zákazníkům po celé Evropě, velmi negativním faktorem jsou podle Kozla v poslední době protesty různých zájmových skupin.

„Vynuceným čekáním kamionů na dálnicích nám vznikají náklady, které nemůžeme na nikoho přenést, a současně přicházíme o významné tržby. Například jen v únoru tohoto roku jsme v důsledku takových protestů v některých destinacích přišli až o 10 procent tržeb. Rozumíme tomu, že je potřeba některé požadavky důrazně artikulovat, ale co by říkali někteří protestující zemědělci, kdyby v době jejich sklizně naše kamiony zastavily provoz na hlavních komunikacích a neumožnily zemědělské technice vyjet na pole…?,“ řekl předseda představenstva. Zmínil též, že je třeba se dívat na souvislosti – soběstačnost v potravinách a soběstačnost v dopravě k sobě mají velice blízko.

Přepravním společnostem znesnadňují podnikání i nařízení související s nákladními přepravami a zahraničním obchodem s nedostatečným předstihem, pak nemají dostatek času třeba na krátkodobé investice do techniky. „Aktuálně se to týká například zpětné účinnosti výměny tachografů, a to i u těch nejmodernějších dodaných v roce 2023, či emisních příplatků za starší vozidla s vyšší uhlíkovou stopou,“ uzavřel Kozel.

Mezinárodní přepravce VCHD Cargo se specializuje na exportní a vnitrostátní pozemní přepravy. Celá skupina v roce 2022 dosáhla hrubého obratu 1,25 miliardy korun. Zaměstnává téměř 450 lidí v ČR i v zahraničí.