Centrum výzkumu Řež připravuje malý reaktor jako zdroj tepla

Centrum výzkumu Řež připravuje projekt malého modulárního reaktoru CR-100. Náklady na získání potřebných podkladů k výstavbě dosáhnou kolem 2,5 miliardy korun, měl by je zajistit stát, ministerstvo průmyslu a obchodu by se v nejbližší době mělo vyjádřit k možnostem a dalšímu postupu. Příprava potrvá kolem deseti let. Výkon reaktoru by měl být 100 tepelných megawattů. Do konce letošního roku by mohla být vytipována lokalita. Reaktor by sloužil především jako zdroj tepla. Novinářům to řekl ředitel sekce jaderné bezpečnosti v Centru výzkumu Řež David Harut.

Fotka od OpenClipart-Vectors z Pixabay

Malé modulární reaktory neboli Small modular reactors (SMR) mají maximální výkon do 300 MWe. Oproti velkým jaderným blokům mají kromě nižšího výkonu i výrazně menší zastavěnou plochu a je u nich prakticky vyloučeno nebezpečí těžké havárie s poškozením paliva. Moduly lze vyrábět sériově ve výrobním závodě, jejich instalace na místě je pak rychlejší, jednodušší a levnější oproti jiným reaktorům.

Energetická společnost ČEZ minulý týden oznámila, že první tuzemský SMR bude stát v roce 2032 v Temelíně a o technologii jedná s několika potenciálními zahraničními dodavateli. Uvažuje se i o dalších lokalitách, většinou jsou v nich nyní uhelné elektrárny. Na těchto místech by mohl v budoucnu vzniknout SMR vyvinutý v tuzemsku. Skupina ÚJV nyní pracuje na třech vlastních prototypech SMR.

CR-100 je tlakovodní reaktor, který představuje převedení už známé technologie do menšího a zjednodušeného formátu, který splňuje české zákonné normy. Velmi vysoká pasivní bezpečnost umožní umístění reaktoru s nulovou vnější zónou havarijního plánování. „Budeme schopni tento reaktor umístit blíže městům,“ uvedl Harut. Je to zároveň vhodný zdroj pro výrobu takzvaného růžového vodíku, což je vodík vyráběný elektrolýzou za použití jaderné energie.

Prvním ze tří druhů prototypů, které vznikají ve Skupině ÚJV, je od roku 2017 projekt Energy Well. Jde o návrh malého vysokoteplotního reaktoru s výkonem kolem 20 megawattů. Energii by mohl dodávat na regionální úrovni, a to třeba velkým podnikům, kritické infrastruktuře a bude umět zajistit i dodávky tepla pro domácnosti. Druhý prototyp reaktoru, zvaný HeFasto (heliem chlazený rychlý reaktor) o tepelném výkonu 200 megawattů, představila skupina v roce 2021. Jde o plynem chlazený reaktor o tepelném výkonu 200 megawattů. S jeho komerčním nasazením se výhledově počítá po roce 2040, kdy se očekává růst poptávky po masové výrobě vodíku a též růst potřeby zpracování nashromážděného paliva z lehkovodních reaktorů.

Centrum výzkumu Řež provozuje dva experimentální reaktory. Prvním je LR-0, který slouží třem typům uživatelů: jaderným elektrárnám, konstruktérům nových elektráren a institucím dozorujícím jadernou bezpečnost. Podle vedoucího provozu reaktoru Vlastimila Juříčka zde mohou zkoumat chování neutronů v reaktoru včetně proměřování neutronového pole, což je využitelné i v případě SMR. „Umíme tady udělat takzvaný integrální experiment, to znamená, postavíme to tak, jak to opravdu zamýšlí na CR-100,“ popsal Juříček. Druhým reaktorem v Řeži je LVR-15, i ten slouží pro výzkum a také pro výrobu radiofarmak.

SMR nejsou alternativou velkých bloků, jsou doplněním energetického mixu. „My ty velké budeme potřebovat v každém případě,“ řekla dnes při prezentaci v ÚJV Řež Silvana Jirotková z Divize nová energetika ČEZ.

Podle ČEZ by další SMR mohly být i v Tušimicích, Prunéřově, Ledvicích, Poříčí, Dětmarovicích a Dukovanech. Jde o místa, kde jsou nyní uhelné či jiné elektrárny. Výroba elektřiny z uhlí by podle programového prohlášení vlády měla končit v roce 2033. Uhelné elektrárny mohou nahradit právě SMR.

Skupina ÚJV zahrnuje mateřskou společnost ÚJV Řež a tři její stoprocentně vlastněné dceřiné obchodní korporace – Centrum výzkumu Řež, Výzkumný a zkušební ústav Plzeň a Škoda Praha. Majoritním akcionářem ÚJV Řež je ČEZ. Vlastníkem většiny akcií ČEZ je stát.