Budoucnost vinařství je celoevropské téma

Ilustrační foto: jef

Se 3 miliony přímých pracovních míst, pozitivním fiskálním dopadem ve výši 52 miliard EUR a tržní hodnotou přesahující 100 miliard EUR patří vinařský sektor k základním kamenům hospodářství EU. Vypočítává to asociace European Committee of Wine Companies (CEEV) ve svém manifestu.

Evropská unie stojí za 64 % celosvětové produkce a je největším vývozcem i spotřebitelem vína na světě. Nyní se potýká s poklesem spotřeby, změnami spotřebitelského chování, klimatickými změnami či legislativními překážkami, a to nejen u nás, ale v celé EU. Tématu se věnoval i nedávný Kulatý stůl v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. „Na nutnost řešit problémy tuzemského vinařství na půdě EU upozorňujeme dlouhodobě. Mezi naše domácí priority patří ochrana a přehlednost trhu, aktualizace dnes již nevyhovující legislativy či efektivní regulace a snížení administrativní zátěže. Ty vyžadují koordinovaný postup všech vinařských zemí. Jsme proto rádi, že se iniciativy chopily evropské vinařské organizace, které mají pro vyjednávání lepší pozici než jednotlivé národní svazy,“ řekl na setkání Martin Chlad, prezident Svazu vinařů České republiky.

Svaz vinařů již v únoru zorganizoval průzkum mezi tuzemskými vinaři a vinohradníky, který ukázal, že ačkoliv členství v EU vnímají pozitivně dvě třetiny dotázaných vinařů, většina se zároveň shodla, že Česká republika v tomto směru nebyla doteď schopna dostatečně hájit tuzemské zájmy na evropské úrovni. Tomu ostatně odpovídá i aktuální zkušenost Vinařské unie, kterou popsal její prezident Ondřej Beránek: „S ohledem na blížící se volby do Evropského parlamentu jsem se jako prezident Vinařské unie obrátil na lídry vybraných politických stran s žádostí o vyjádření jejich postoje v otázce rovných podmínek pro vinařské subjekty působící na jednotném evropském trhu a celkově přístupu k řešení problémů našeho odvětví na půdě institucí EU. Bohužel většina dotázaných kandidátů naše dotazy ignorovala, což jen dokládá jejich nezájem o klíčová témata našeho sektoru i samotnou budoucnost odvětví v České republice. Ti, kteří  se vyjádřili, se ale ve svých odpovědích jednoznačně shodli, že jsou pro rovné a stejné podmínky v rámci celé EU.“

Svaz vinařů, Vinařská unie a Vinařská asociace plánují v následujících týdnech zintenzivnit jednání s partnerskými evropskými organizacemi. „Společně s vybranými politiky chceme projednat a aplikovat námi připravené kroky a definovat pozici českého vinařského sektoru k připravovanému celoevropskému dialogu, jehož spuštění se očekává hned po jmenování nových členů Evropské komise,“ říká Martin Chlad.