Brýle zaplatí zaměstnavatel, rozhodl soud v Lucemburku

Muž, který dal kulatým obroučkám jméno. Ilustrační foto: Richard Mcall z Pixabay

Podle aktuálního rozhodnutí Soudního dvora EU v Lucemburku náklady brýle, které zaměstnanec používá při práci, musí uhradit zaměstnavatel. Nemusí přitom jít pouze o brýle, které používá pouze v práci. Upozornila na to společnost Alensa, která obchoduje s brýlemi a kontaktními čočkami po celé Evropě.

V soudním rozhodnutí se píše, že zaměstnavatel je povinen poskytnout svým zaměstnancům zvláštní korekční prostředky, které slouží k nápravě a prevenci poruch zraku v souvislosti s prací se zobrazovací technikou. Mezi takové prostředky patří dioptrické brýle a kontaktní čočky. Nemusí přitom jít jen o brýle a čočky, které osoba používá pouze v práci. Může se jednat o brýle, které nosí běžně a současně je využívá v práci. 

Zaměstnavatel má dvě možnosti jak tuto novou povinnost vůči zaměstnancům plnit. „První možností je přímé poskytnutí dioptrických brýlí nebo kontaktních čoček. Druhá možnost je náhradou nezbytných nákladů vynaložených pracovníkem,” říká Kristýna Štěbetáková, optometristka společnosti Alensa.cz. V této souvislosti je důležité upozornit, že v rozhodnutí Soudního dvora EU se uvádí, že zaměstnavatel tuto povinnost nemůže splnit mzdovým příplatkem danému pracovníkovi.“

Rozhodnutí Soudního dvora EU v Lucemburku je výsledkem žaloby rumunského zaměstnance, který žádal od zaměstnavatele proplacení nákladů na brýle. Jeho zrak se totiž zhoršuje kvůli tomu, že pracuje za obrazovkou počítače. Rumunský soud se obrátil na Soudní dvůr EU s návrhem na zahájení tzv. předběžného řízení. V rámci tohoto řízení může každý občan EU dát podnět k upřesnění obsahu právní formy EU, která se jej dotýká. Několik hlavních zásad práva Unie bylo vytvořeno právě na základě předběžných návrhů, někdy podaných i vnitrostátními soudními orgány první instance. O daném návrhu Soudní dvůr EU rozhodnul 22.12.2022, kdy upřesnil, že mezi zvláštní korekční prostředky patří brýle i kontaktní čočky a zaměstnavatel má povinnost je zajistit nebo proplatit náklady.