Audit: Kvalita prací v autoservisech se loni zhoršila

Kvalita prací v tuzemských autoservisech se v minulém roce zhoršila. Práce a opravy vykazovaly velké rozdíly v kvalitě. Nekvalitní práci odváděly loni servisy napříč republikou včetně Prahy.

Množství pochybení bylo zhruba stejné v autorizovaných i neautorizovaných servisech, avšak v neautorizovaných se vyskytovaly častěji závažnější prohřešky, zatímco v autorizovaných šlo více o prohřešky drobné a formální. Vyplývá to z pravidelného auditu společnosti Cebia.

Foto: NoName_13 z Pixabay

„Kvalita prací se v loňském roce výrazně zhoršila. Pravděpodobnost špatně provedené opravy narostla. Je ale potřeba říci, že většina zakázek u autorizovaných i neautorizovaných servisů stále vykazuje vysokou kvalitu a na kvalitní i nekvalitní práci bylo možné narazit prakticky po celé republice,“ uvedl ředitel Cebie Martin Pajer.

Nedostatky hlavně u oprav na pojišťovnu

Loni přitom mnohdy nešlo o rozdíly mezi kraji či značkami vozidel, jako tomu bývalo dříve, ale o rozdíly v souvislosti s typem zakázky. Zatímco výsledky běžných servisních zakázek dosahovaly vysoké kvality a úroveň těchto prací a přístupu k zákazníkům byla v autorizovaných i neautorizovaných servisech srovnatelná, větší opravy vozidel po pojistných událostech vykazovaly v řadě případů překvapivé nedostatky.

Jedním z velice častých, byť méně závažných prohřešků u oprav v rámci pojistných událostí bylo nedodržování termínů oprav, které do určité míry souviselo se špatnou dostupností náhradních dílů. Finanční důsledky pro klienty servisů mělo nedodržování rozsahu sjednaných oprav a obsahu zakázkového listu, kdy v servisu udělali často na vozidle více prací, než bylo sjednáno a bez schválení klienta narostla cena zakázky. Zvýšení ceny oproti odhadu podepsanému na zakázkovém listu bylo zjištěno ve zhruba 15 procentech případů. Navýšení ceny nad zákonnou toleranci se objevilo ve čtyřech procentech kontrolovaných zakázek.

Co se týče kvality samotných prací, nejčastěji se vyskytovaly problémy se špatným spasováním a lícováním dílů, rovnoměrností spár jednotlivých na sebe navazujících dílů, špatnou kvalitou lakování, nesjednocením a nedodržením barevného odstínu či špatným nebo chybějícím tmelením a utěsněním karosářských spojů. Častým pochybením bylo také neprovedení zkušební jízdy.

I v rámci pravidelného běžného servisu vozidla zaznamenal loni audit pochybení. Nejčastěji šlo o nedodržení předepsaných a doporučených intervalů a rozsahu pravidelné údržby, kdy například ve vozidle nebyly vyměněny všechny filtry. Kromě zanedbání doporučených postupů ale servisy také naúčtovaly díly, které měly být, ale ve skutečnosti nebyly vyměněny. Velice často se jednalo právě o filtry. Častým prohřeškem, který by si měl každý motorista především hlídat, je nedodržení předběžných odhadů ceny opravy.

„Ukazuje se, že rozdíly mezi kvalitou servisů mohou být i v rámci jednoho kraje a jedné značky opravdu velké. Ekonomická situace se loni zhoršila, zákazníci začali šetřit a tak některé provozy začaly hledat i nekalé cesty, jak se udržet nad vodou,“ reagoval ředitel vyhledávače autoservisů Getfix Stanislav Toman.