Svět hospodářství - Publicistický názorový časopis zaměřený na ekonomiku

Komentáře

Vítěz opět v roli oběti

Homosexualita je problém subtilní, vztahový a z definice intimní. Je žádoucí a potřebné jej chápat. Vzájemně. Abychom si jen neplivali do tváře.

Banky narovnávají lapsy penzijního systému

Investovat na penzi by se mělo začít co nejdříve. Kdo investuje déle, může se nadít spokojenějšího stáří. Jenže to si žádá také stabilní investiční prostředí. Zákon o DPS byl přijat v roce 2013, dnes máme jeho 16. verzi.

Ekonomika

Toxický materiál na haldu ukládala Ridera, hájí se Diamo

Ridera prováděla zásyp na vlastní nebezpečí a tento dosud nedokončila a nepředala. Hlušinu z haldy společnost Ridera dlouhodobě prodávala svým zákazníkům, upozornil státní podnik Diamo ve svém prohlášení. Ridera trvá na tom, že toxický odpad na haldu naváželo Diamo. Aktualizováno.

Byznys

Solární parkoviště v EU už vyrábějí elektřinu

Ve Francii a v některých německých spolkových zemích už povinnost osadit parkoviště solárními panely vyplývá ze zákona. V Čechách obdobný boom solárních zastřešených parkovacích ploch lze brzy očekávat.