Učitel za měsíc odpracuje skoro 203 hodin. Mají se úvazky vážně navýšit?

Co můžeme udělat proto, aby děti chodily do školy s úsměvem? Rozhodně ne přetěžovat učitele. Ilustrace: OpenClipart-Vectors z Pixabay

Od počátku mé práce ve školství je mi učitelování koníčkem. Proto jsem asi vydržel tak dlouho. Přesto mě vyloženě mrzí názor části veřejnosti (věřím, že mlčící většina má názor jiný), která se domnívá, že běžný učitel chodí do práce na osmou, ve dvanáct se naobědvá a kráčí si to domů. Navíc, vždyť oni ti učitelé ani nepracují celé hodiny, ale učí jen 45 minut. A co je nejstrašnější, oni ti učitelé přeci mají stále volno, neustále nějaké prázdniny, ředitelská volna a exkurze.

Vážení čtenáři, považuji za důležité, abychom my, učitelé, v boji za lepší školství nebyli osamoceni.  Ne nadarmo bylo v listopadu jedno z hlavních hesel: „V jednotě je síla“. Kde však můžeme najít partnery a podporovatele? Jednoznačně v rodičovské veřejnosti (to ukazují i letošní přijímací zkoušky). Pokud si rodiče uvědomí, že pro své děti chtějí to nejlepší, a tedy i lepší školy, lepší podmínky pro výuku a konec konců i lepší učitele (nejen lépe placené učitele, ale i učitele pracující v lepších podmínkách), půjdou do boje s námi. V současnosti však značná část rodičů není na naší straně, a to ze známých důvodů, které jsem odcitoval před malým okamžikem. Přináším však důkaz, že je to názor zpátečnický a zastaralý.

Průzkum vytíženosti učitelů

Rozhodli jsme se udělat průzkum pracovní doby učitelů a průzkum pracovní doby třídních učitelů na základních a středních školách.

Nebyli jsme schopni z kapacitních důvodů do výzkumu zapojit učitele z MŠ. Vím však, jak je práce paní učitelek v mateřských školách náročná a jak moc záleží na kvalitě studentek, které ze středních pedagogických škol odcházejí. Tímto před paní učitelkami v MŠ smekám klobouk.

Kolik hodin zaberou třídnické činnosti

Průzkum jsme rozdělili do dvou částí. Chtěli jsme zmapovat nejen úplnou pracovní dobu učitelů. Zajímalo nás též, kolik minut či hodin práce zaberou třídnické činnosti. Když se totiž zamyslíte nad tím, co vše třídní učitel musí vykonávat: zaevidovat všechny své žáky do systému, průběžně kontrolovat změny, vést třídu a řešit její problémy, monitorovat prostředí třídy, aby předešel případným problémům, komunikovat s rodiči – čím více, tím lépe, jednat s ostatními kolegy o třídě, sledovat a evidovat zdravotní stav každého žáka, komunikovat s žáky nejen ve škole, ale i elektronicky, připravovat IVP, spolupracovat s poradnami, organizovat třídní schůzky a další činnosti, zjistíte, že práce třídních učitelů je i dnes stále nedoceněná. Řekl bych, že minimálně k třetinovému nárůstu administrativních prací třídních učitelů došlo v posledních osmi letech. Podotýkám, že naprostá většina učitelů vykonává i práci třídního učitele.

Prvního průzkumu – pracovní doba učitelů – se zúčastnilo cca 100 učitelů. A co nám tedy průzkum ukázal?

Průměrný učitel odpracuje ve škole a se svými žáky 202,55 hodin za měsíc. Ve školství vše přepočítáváme na týdny – z toho tedy vyplývá, že učitelé pracují 46 hodin týdně. V tomto čísle navíc není započítána povinná půlhodinová přestávka. Tato číslo znamenají, že průměrný učitel pracuje každý pracovní den 9,2 hodiny.

učitelé pracují 46 hodin týdně, průměrně 9,2 hodiny denně

Z údajů vyplývá, že v žádném případě není pravda to, co se ve společnosti povídá o práci učitelů.

Ještě jednou opakuji, průměrný učitel odpracuje týdně 46 hodin. Standardní pracovní doba v ČR je 40 hodin.

Z dat vyplynulo i to, že 55 % času zabere učitelům práce mimo klasické vyučovací hodiny!

Z uvedených údajů je vidět, že nepřímá vyučovací povinnost narostla do takové výše, že již překračuje přímou vyučovací povinnost učitelů. Je to další důkaz, jak šílené narůstá administrativní zátěž učitelů, kteří místo aby se mohli věnovat žákům, musí své síly dávat mnohdy do zbytečné byrokracie. Mně osobně vadí, že značnou část administrativy vykonáváme jen proto, aby Česká školní inspekce měla co kontrolovat.

55 % času zabere učitelům práce mimo klasické vyučovací hodiny!

Přejděme nyní k druhému průzkumu. V něm jsme zjišťovali časovou náročnost práce třídního učitele. Protože jsem vždy býval třídním učitelem, bylo mi jasné, že tato práce je naprosto nedoceněná. I jako ředitel školy vidím, jak je dnes složité obsazovat pozici třídního učitele.

Z průzkumu vyplynulo, že třídní učitel se věnuje svým povinnostem průměrně neuvěřitelných 19,6 hodiny za měsíc.

Zvýšení úvazků jde proti kvalitě vyučování

Pokud se tedy vláda rozhoduje, zda zvýší učitelům úvazky, jde proti kvalitě vzdělávání! Proti našim dětem! Proti zájmům rodičů! Byl by to krok, který opět zhorší podmínky ve školách. Byl by to krok, který ještě více zdevastuje zdravotní stav učitelů (ten je již dva roky prokazatelně horší, než dříve). Byl by to krok, který povede k častějšímu vyhoření učitelů. Byl by to také krok, který odvede další učitele ze vzdělávacího systému. Jenže naše děti a vy, vážení rodiče, potřebujete přesný opak. Potřebujete kvalitnější vzdělávání, lepší podmínky pro vaše děti, a hlavně smysluplné řešení situace přijímacích zkoušek a inkluze. Již nyní chybí v našich školách více než deset tisíc kvalifikovaných učitelů!

Problém přijímacích zkoušek je jednoznačně problém politiků, kteří 15 let znají demografickou křivku. Patnáct letí vědí, že nebyla místa v mateřských a základních školách, a přesto nic neudělali. Nezvyšovali kapacity škol. Ale hlavně, neudělali téměř nic pro to, aby vůbec měl kdo naše děti učit. Nyní se novinové články plní různými sliby. Jenže, pokud nezvýšíme kapacitu středních škol, vše to budou jen sliby.

Bez dostatečného počtu učitelů můžete slibovat hory doly, ale vše bude marné. Proto v tuto chvíli vidím jedinou cestu – kde máme dost učitelů a máme i připravené prostory? Na osmiletých gymnáziích. Potřebujeme vyřešit přijímání na střední školy do roku 2026. Proto vidím řešení v dočasném omezení počtu přijímaných žáků na osmiletá gymnázia.

Tím bychom mohli uvolněný prostor využít pro čtyřleté studium oboru gymnázium. Mohli bychom tak přijmout na čtyřletá gymnázia výrazně více žáků, než v tuto chvíli. Nejen že bychom nemuseli hledat prostory, ale využili bychom i stávající kvalifikované učitele. Pokud však učitelům zhoršíme pracovní podmínky a navíc jim zvýšíme úvazky, nepomůže ani to.

Vážení rodiče, kolegyně, kolegové, přišla chvíle, kdy musíme spojit své síly. Vždyť nám všem jde o budoucnost dětí! Jedině společný tlak může pomoci zlepšit situaci a budoucnost našich dětí!