Pro ministerstvo už občan není jen vykuk

Ilustrační foto: Valentina Zotova z Pixabay

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) mírně mírní některé podmínky pro získání dotace v programu Oprav dům po babičce. Analyzovalo poměrně již široký vzorek žádostí a zjistilo, že nejčastěji žádají lidé, kteří si chtějí opravit starší dům a bydlet v něm. Téměř vždy tak také učinili. O tom a o programu Nová zelená úsporám Light (NZÚL) s novináři diskutoval ministr Petr Hladík a ředitel Státního fondu životního prostředí (SFŽP) Pavel Valdman. SFŽP dotační programy a tedy i peníze spravuje.

O příspěvek na opravu domu po babičce byla od konce loňského září podána 2521 žádost a vyplaceny byly 2,2 miliardy korun. Nejvýznamnější změnou, platnou od letošního června, je možnost žadatele vlastnit ještě jinou nemovitost. „Od spuštění programu se ukázalo, že na podporu nedosáhnou lidé, kteří mají například částečný podíl v nemovitosti v rámci pozůstalosti nebo vlastní podíl v jiné nemovitosti, ve které ale nemohou bydlet. Zároveň se často jednalo o domácnosti, které bydlí v malém nevyhovujícím bytě a plánují se přestěhovat do rodinného domu, ale po dobu rekonstrukce potřebují bydlet ve stávajícím bytě. Díky této změně tak bude možné podpořit širší okruh žadatelů a odstranit tyto překážky,” řekl ministr Hladík. Podmínka vlastnictví a desetiletého bydlení v rekonstruované dotované nemovitosti, docela zhusta kritizovaná, zůstává v platnosti. Ale nebude nutné se té jedné (první) zbavovat. 

cílem není čerpat, ale zajistit předvídatelné investiční prostředí

Ředitel Valdman k tomu dodává, že cílem není kampaňově čerpat dotační peníze, ale zajistit stabilní peněžní tok, spolehlivé a předvídatelné investiční prostředí, „…aby tu byl čas pro rozhodování, projektování a renovace“, pravil. Řekněme si upřímně, že tyto renovace jsou povinné. Česká republika se přihlásila k programu Evropské komise mít do roku 2050 všechny budovy emisně neutrální. Totiž bezemisní. K tomu bude zapotřebí prostavět v renovacích odhadem 1200 až 1400 miliard korun, to je 46 až 62 miliard korun ročně. V programu Oprav dům po babičce byly zatím vyplaceny už zmíněné 2,2 mld. Kč, v Nové zelené úsporám Light, titulu otevřeném 1. ledna 2023, již padlo 8,6 mld. Kč a žádosti jsou zastaveny. Dočasně, příjem se obnoví 25. června, titul obdržel další 3 miliardy korun.

Program NZÚL dosud schválil téměř 80 tisíc žádostí v celkové hodnotě 9 miliard korun. S ministerstvem spolupracují stavební spořitelny, které na spolufinancování žadatelům nabízejí účelový úvěr se zvýhodněným úrokem. Na základě smlouvy se státem jim také zdarma poskytují odborné poradenství. Poradců je nyní v činnosti 760. Jak zdůraznil Pavel Valdman, je to první společný finanční projekt státu se soukromým sektorem. 

Graf: MŽP

Předností programu je zaměření na ekonomicky nejslabší obyvatele. Podle ministerstva v době energetické krize NZÚL pomohla 75 tisícům domácností. Především tím, že až 100 % potřebných peněz může žadatel obdržet napřed. Z podmínek nyní vypadla nutnost pořízení energetického auditu. „To byla bariéra, přitom nemáme případ, že by byla dotace zneužita,“ říká Valdman. O tom svědčí statistika: z těch téměř 80 tis. žádostí jen ve 4 případech nebyly splněny podmínky dotace a ve 2958 případech bylo od dotací žadatelem odstoupeno po kontrole před realizací nebo po realizaci. „Tito žadatelé mohli pokračovat v jiném dotačním titulu, a také tak často udělali,“ říká Pavel Valdman. „Ale: žádné finanční kontroly, žádné soudy. Odvaha dát lidem peníze předem se vyplatila.“

Od června se zvýší dotace na zateplení o 100 tis. Kč na 250 tisíc korun. „Ukazuje se, že opatření spojená se zateplením nemovitosti výrazným způsobem zvyšují energetickou úsporu nemovitosti. Zároveň je ale zateplení finančně náročnější, je tedy potřeba ho především u těchto žadatelů ještě více zvýhodnit. Nově se proto bude výše dotace vypočítávat ne podle běžného metru zateplené fasády nebo paušálních částek u zateplení dalších konstrukcí, ale podle metru čtverečních, a to včetně oken a dveří. To bude reflektovat skutečný stav míry zateplení,” říká ministr Hladík. 

Graf: MŽP

Vzhledem k tomuto navýšení se ale krátí dotace na solární systém o 10 až 20 tis. Kč na 50tisí, respektive 70 tisíc korun. „Z podporovaných opatření cílíme více na obálku budovy a možnost komplexnějšího zateplení, které má pro domácnost nejvyšší přínos z hlediska úspor energie a peněz,” upřesnil ředitel Valdman. „Důraz bude kladen na skutečnou míru renovace, tedy na vyšší efekt.“

Ministerstvo připouští, že ne každému se komplexní renovace právě nyní hodí, nyní na ni má, nebo že se ledaskomu tak či jinak nevyplatí. Sleduje proto i v tomto titulu možnost renovací postupných, např. nejprve vyměnit okna, zateplit podlahu a střechu a teprve později třeba obálku domu. „Jde o to, aby současná renovace neznemožnila pozdější renovaci hlubší, aby se v přestavbě dalo plynule pokračovat,“ říká Hladík.

Graf: MŽP

Přístup ministerstva k celé věci jeví se celkem sympaticky. Bude-li naznačená linie pokračovat, snad opravdu už nepůjde o „čerpání“, ale o přestavbu energeticky nevyhovujících domů, ve kterých bydlí nebo budou bydlet normální lidé. V nastávajících dobách nejistoty české energetiky, jak co do spolehlivosti dodávek, tak co do jejich ceny, jsou úspory, eventuálně posílení vlastní výroby pro vlastní spotřebu z pohledu domácnosti rozumná opatření. 

Nezapomínejme přitom, že jde stále jen o přerozdělování našich peněz v zájmu plnění určitého státního plánu. Ale vypadá to, že stát, nebo přinejmenším jedna státní instituce MŽP, už nepovažuje občana za vykuka a šizuňka, který se ho snaží napálit. Že je stát alespoň přes toto ministerstvo odhodlán občanům skutečně pomoci překonávat potíže, které jim svým rozhodnutím způsobil.