Obsadili důl, tywe, hustý!

Aktivistky z Kolektivu Pod zem ve čtvrtek 10. června obsadily těžební stroje v dolech Bílina a Nástup-Tušimice. Požadovaly rychlé a spravedlivé ukončení těžby a spalování uhlí. Z jednoho stroje je ještě téhož dne večer vyhnala bouřka, druhý opustily v pátek časně ráno. Policie aktivistky zadržela.

Ne, není to na mávnutí rukou. Ekologičtí aktivisti měli dva zástupce v Uhelné komisi, vládou vytvořeném tělese na vyzkoumání a navržení nejprůchodnější cesty k ukončení uhelné ekonomiky. Ta svá doporučení vydala loni počátkem prosince. Ukončení těžby a spalování uhlí se v něm předpokládá v roce 2038. Aktivisté, členové komise, demonstrativně na protest proti tomuto závěru komisi opustili.

Ale už předtím, loni v září, tedy v době, kdy komise ještě pracovala a zpracovávala podklady, aktivisti obsadili uhelné doly ve Vršanech. Žádali ukončení těžby do roku 2030. To, že dva jejich zástupci v komisi pracují, nebrali na vědomí.

Ani skutečnost, že, podle ministra životního prostředí Richarda Brabce by dřívější ukončení uhlí bylo o 150 miliard korun dražší. Aktivisti ty peníze nedodají.

Nyní doporučení uhelné komise projednává vláda. A aktivisti obsazují a okupují. Že jde o protizákonný útok na soukromý majetek je sice vážná okolnost, ale ne ta nejškodlivější. Nebezpečné je to, že si aktivisti osvojují takový ten palestinský způsob dialogu, se kterým mnozí z nich otevřeně sympatizují: Diskuse je, když je po našem. A když ne, tak útok.

Ne, není to na mávnutí rukou. Nenásilně (zatím) – násilných akcí přibývá. Okupace dolů a elektráren, tiché protesty zastavující dopravu, pravidelné stávky nebo poškozování majetku. (Dobře zatlučená horolezecká skoba do subtilní betonové skořepiny chladící věže Iterson může velmi vážně narušit statiku celé konstrukce.) Tento způsob jednání se stává normou „Obsadili doly, tywe, hustý!“ Ano, i vzorem a předmětem obdivu.

Je to vážně nebezpečné.