Korporáty v Česku procitly

Třeba za to bude pár bodíků navíc do ESG. Ilustrační foto: Julie Rose z Pixabay

Velké, ba co dím, téměř největší korporace v České republice převzaly kulturu procitnuvších (woke) ze zámoří. Dalo se to čekat. Zvláště, když mezi signatáři výzvy adresované předsedovi (české) vlády jsou, alespoň tak, jak je cituje server Seznam Zprávy (SZ), korporace nadnárodní.

SZ píše: „Vodafone, Microsoft, Danone, ČSOB, nebo Ikea, to jsou velké firmy působící v Česku, které se spojily, aby vyzvaly premiéra Petra Fialu k přijetí rovného manželství.“ A dále: „Pod tento apel už připojilo podpisy několik desítek tuzemských zaměstnavatelů včetně bank, či technologických firem. Aktuální výzvu táhne šéf Vodafone Petr Dvořák. Příští týden se firmy chtějí oficiálně obrátit na premiéra Fialu.“

„Podpora LGBTQ+ lidí pro nás ve Vodafonu znamená otázku lidských práv. Dlouhodobě usilujeme o narovnání podmínek tam, kde české zákony měří dvojím metrem. Dvojkolejnost v legislativě má ale i reálné ekonomické dopady, právě proto jsem inicioval otevřenou výzvu premiérovi, ke které se připojily i desítky dalších zaměstnavatelů, kterým není rovnost práv lhostejná,“ řekl pro SZ Byznys Dvořák.

Dá se očekávat, že k narovnání práv tak či onak dojde

Dvojkolejnost je pozoruhodný termín. Dokud manželství bylo manželstvím, o žádnou dvojkolejnost se nejednalo. Ale to teď nerozvádějme. Registrované partnerství je kompromisním řešením, které nebinárním osobám nevyhovuje, a v mnoha aspektech docela oprávněně. Současná diskuse mezi politiky o právním narovnání se, vynecháme-li extrémní názory, vede o smyslu pojmu „manželství“, už méně o „rovnoprávnosti“. Dá se očekávat, že k narovnání práv tak či onak dojde. A je nutné podotknout, že až na „právo“ mít děti je to zcela správně. V neposlední řadě, apel je nutné adresovat poslancům a senátorům, nikoliv předsedovi vlády. Ale i to je jen detail.

Jen se ptejme, co za oním „apelem“ korporací vězí? Podle SZ stojí nerovnoprávné postavení LGBTQ+ lidí českou ekonomiku až 37,6 miliard korun ročně. Nic bližšího k tomuto výpočtu signatáři výzvy nepřipojili. „Legislativní nerovnosti totiž zaměstnavatelům přináší značné náklady, protože v odstraňování nerovností čím dál častěji musí nahrazovat funkci státu. Tolerantní prostředí pro všechny je navíc lákadlem pro zaměstnance a naopak nepřátelské vztahy může řadu lidí od práce v konkrétní firmě odrazovat,“ píše SZ.

Odstraňování nerovností je plně v kompetenci zaměstnavatelů. Mohou se svými zaměstnanci zacházet, jak uznají za vhodné, v rámci zákoníků práce, občanského a trestního zákona. Toleranci vůči jinakosti mohou hlásat, seč jim budgety pro PR agentury stačí, a také tak činí. Jsou k tomu tlačeny zákonnými předpisy, péčí o svou dobrou pověst a, jak samy říkávají, poptávkou spotřebitelů.

No… tlačeny… ony kulturu woke akceptují docela dobrovolně a s nadšením. Aby si zachovaly svůj byznys. Třeba jim za výzvu premiérovi připadne pár bodíků do hodnocení ESG, banky sleví nějakou tu desetinku procenta z provozního úvěru. Možná se to odrazí na věrnosti klientů, případně náboru nových, ale to se sotva dozvíme.

V každém případě těch 37,6 miliard korun ročně je opravdu balík. Člověk by neřekl, že ta LGBTQ+ komunita vydělává tolik. Totiž – vydělávala by, kdyby mohla.