Jak kauzu Ayahuasca vysvětlit dětem?

Existuje jen málo tak kontroverzních témat jako jsou drogy. Proto se u nich málokdy vidí tak jednoznačná shoda odborníků, jako v kauze Ayahuasca. Rozsudek osmi let nepodmíněně komentují adiktologové, lékaři, sociální pracovníci, epidemiologové, farmakologové a další takřka stejnými slovy: nepochopitelné, absurdní, šílené.

Ekvádorský amazonský pralesní šaman, červen 2006. Foto: Veton PICQ, staženo z Wikipedie pod licencí Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Nakonec člověk nemusí být ani odborník. Stačí schopnost racionálně uvažovat, disponovat citlivostí rozeznat ideologii od vědeckých faktů a každý musí dojít k závěru, že to, za co byli Jaroslaw a Karolina Kordysovi odsouzeni, nemělo žádné známky společenské nebezpečnosti. Naopak tím mnoha lidem pomohli (znovu)nabýt pocit bezpečí.

(Poznámka redakce: Manželé byli odsouzeni za pořádání „šamanských rituálů“, při nichž údajně nelegálně distribuovali psychotropní nápoj ayahuasca. Podle odborníků však nelze na všechny psychotropní látky nahlížet jako na „drogy“. V tomto případě má jít o nápoj nevyvolávající závislost, který může naopak pomáhat s řadou psychických problémů. „Pro mě jsou Kordysovi ‚političtí vězni drogové trestní totality‘, na jejichž případě se ukazuje zvrácenost prohibičního režimu dovedeného do krajnosti,“ prohlásil například poradce národního protidrogového koordinátora Viktor Mravčík).

Samozřejmě, poskytovat odborné služby a nemít na to oprávnění je v rozporu se zákonem. Ale nechodí se za to do vězení. Navíc Jaroslaw s Karolinou by zřejmě byli mezi prvními, kdo by si zažádal o certifikát, až bude psychedelická terapie legální. K čemuž doufejme dojde ještě před tím, než skončí jejich trest.

Odlidštěná mašinérie z Kafkova Procesu

Kauza tedy u člověka jako já, který se dvacet let pohybuje v oboru drog a závislostí jako profesionál, nevyvolává žádné odborné otázky, protože už byly všechny dávno zodpovězeny. Vyvolává ale otázky občanské. Děsí mě, že soud žádným způsobem nezohledňuje ani specifické okolnosti, ani aktuální odborné poznatky a chová se jako odlidštěná mašinérie z Kafkova Procesu, slepě následující paragrafy. Jak se mohu cítit bezpečně v prostředí, kde o mé svobodě a osudu mohou rozhodovat lidé, kteří nevykazují žádné známky lidskosti?

soud žádným způsobem nezohledňuje ani specifické okolnosti, ani aktuální odborné poznatky

Když si moje žena přečetla o trestu, který v kauze Kordysových padl, nesrozumitelně vykřikla. „Co se stalo, mami?“ zeptala se jí starší dcera. Žena zřejmě hned vytušila, že srozumitelně představit tuto kauzu devítiletému dítěti je nadlidský úkol, a tak to vyřešila elegantně: „Táta ti to určitě vysvětlí líp.“

Polichocen důvěrou v mé kompetence jsem se úkolu zhostil. Vysvětlit, co je to ayahuasca, nebylo složité. Popsat ceremonie také ne. I se současnou právní úpravou jsem se popasoval. Ale to nejdůležitější, tedy racionálně zdůvodnit, proč mají jít Kordysovi na osm let do vězení, přes usilovnou snahu nešlo. „Já nevím, Dorotko, já fakt nevím, tohle prostě nedává vůbec smysl.“

Po půl minutě se mladší dcera, která celou konverzaci poslouchala, zeptala: „Mami, a ty nepůjdeš do vězení?“ Moje žena nakonec řekla „…myslím, že ne, Jolanko“, ale zaváhala. Dlouze zaváhala.