Autor je psycholog a systemický terapeut se specializací na oblast drog a závislostí. Rovněž spoluzakladatel platformy pro šíření postmoderní praxe Narativ.

Jak kauzu Ayahuasca vysvětlit dětem?

Existuje jen málo tak kontroverzních témat jako jsou drogy. Proto se u nich málokdy vidí tak jednoznačná shoda odborníků, jako v kauze Ayahuasca. Rozsudek osmi let nepodmíněně komentují adiktologové, lékaři, sociální pracovníci, epidemiologové, farmakologové a další takřka stejnými slovy: nepochopitelné, absurdní, šílené.