Daň z odebrané hodnoty

Ilustrační foto: Michal Jarmoluk z Pixabay
Audioverzi článku si můžete poslechnout zde.

Bydlet ve vlastním je hlavně jistota, míní bydlící ve vlastním i nebydlící ve vlastním, kteří by ale chtěli. Něco na tom jistě je, ale je toho čím dál méně.

Vláda navrhuje zvýšení daně z nemovitosti, aby si z majetku lidí přišel na své také státní rozpočet, nejen obecní v místě, kde nemovitost stojí. Kalkuluje s tím, že když loni obce vybraly na této dani zhruba 14,5 miliardy korun, stát by mohl po zvýšení vybrat dalších 8 miliard korun, a ty že si jako nechá. Spíše než navýšení stávající daně z nemovitosti jde tedy fakticky o uvalení nové daně – daně „státní“ vedle té již vybírané daně „obecní“.

Liberální ekonomové proti domovní dani protestují z filosofického pohledu. Daní se cosi, co bylo pořízeno z jednou- i vícekrát již zdaněných příjmů vlastníka nemovitosti. Nemají rádi přímé daně, přitom daň z nemovitosti je jednou z nejpřímějších. Praktičtí ekonomové říkají, že zdanění majetku je ve světě docela normální a mnohem vyšší než u nás, tak směle do toho. Vlastníci nemovitostí se s daní více méně smířili, a to právě proto, že putuje do obecního rozpočtu. Obce se z vybraných peněz starají o obecní blaho, které vlastník nemovitosti snadno rozpozná, pocítí a může kontrolovat, často i ovlivnit. Může chodit na zasedání zastupitelstva, nebo se chodí koukat na nástěnku, na které si může přečíst všechna důležitá úřední oznámení. A ví: postaví „nám“ sem vodovod, vyasfaltují „nám“ tady chodník, vyčistí „nám“ kanalizaci, budou „nám“ častěji vysypávat popelnici, rozšíří ulici a postaví „nám“ za zahrádkou velkosklad. Prostě má přehled. Nač použije vybranou daň stát, co ten „nám“ za to pořídí, se pan domácí dozví sotva.

Lidé se smířili s domovní daní také proto, že není nijak vysoká. Mnozí by se zřejmě smířili i s novou státní daní, protože ani ta nebude až tak vysoká, i když řadu vlastníků nemovitostí, kteří nejsou nijak movití, může zasáhnout docela citelně. Jenže co už se nehlásí, pro majitele nemovitostí to nebude nová daň poslední.

Od roku 2027 na ně padne povinnost nakupovat emisní povolenky za vytápění budov. Protože v našem mírném pásmu jsou všechny obytné budovy vytápěné a protože nikdy vytápění nebude zcela bezemisní, stávají se povolenky novou daní za  bydlení.

případné skutečné úspory padnou na splátky úvěrů

Ještě není konec. Další povinností majitelů nemovitostí bude zateplit je a osadit fotovoltaickou elektrárnou, bude-li to možné. Termín: do roku 2033 zlepšit emisní vlastnosti domu, do roku 2050 docílit bezemisního domu. To se týká i domů starších. V mnoha, ba dokonce ve většině případů to bude představovat nutnost rekonstrukce stavby i systému vytápění, zavedení jiné elektroinstalace, přepracování připojení k elektrické síti, apod. Náklady ve statisících až milionech korun. Stát slibuje dotace, ale jen těm chudým, stavební spořitelny slibují výhodné úvěry všem. Ekologové slibují úspory, ty jsou však zatím jen iluzorní. Pokud se z domova nestane energetický ostrov, sníží se možná spotřeba elektřiny, ale stoupne její cena a budou stoupat poplatky za připojení. Případné skutečné úspory padnou na splátky dlouhodobých úvěrů.

je možné, že cena nemovitosti klesne až na nulu, neboť se stane neprodejnou

Co je ale podstatné: kdo tuto povinnost nepodstoupí, tomu se drasticky sníží hodnota jeho „jistoty“, totiž vlastní nemovitosti. Je možné, že až na nulu, neboť se stane neprodejnou. Protože máme už celkem bohaté zkušenosti s neustálým zesilováním ekologických požadavků, které se budou stupňovat s tím, jak začne být stále zřejmější, že vyhlášené cíle nelze splnit, celá věc v případě neuposlechnutí může končit… tučnými pokutami nebo demolicí klimaticky škodlivého objektu…?

Ne vše je již rozhodnuto. Že se ale výše popsané výdaje a vynucené rekonstrukce na majitele realit povalí, je nevyhnutelné. Podle dosavadních informací se povinnost rekonstrukce bude vztahovat i na objekty určené k rekreaci, tedy na chaty a chalupy. Takže občané budou muset zateplit více domů než jeden. Spousta takových se začne prodávat, což opět srazí jejich už tak vytunelovanou hodnotu. Pokud se ovšem takový dům vůbec bude smět prodat. Zatím se z něj tedy bude připlácet státní daň. Dokud bude z čeho.