Zvýšil se přebytek obchodní bilance

Ilustrační foto: Monica Volpin z Pixabay

Podle předběžných údajů skončila v říjnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 12,8 mld. Kč, což byl meziročně o 38,5 mld. Kč lepší výsledek. Oznámil to Český statistický úřad (ČSÚ) ve své pravidelné zprávě.

Celkové saldo zahraničního obchodu se zbožím příznivě ovlivnil zejména meziročně vyšší přebytek obchodu s motorovými vozidly o 16,9 mld. Kč (vývoz vzrostl o 25,5 mld. Kč). Zmenšil se schodek obchodu s ropou a zemním plynem o 11 mld. Kč  a základními kovy o 2,7 miliardy korun. Kladné saldo obchodu se stroji a zařízeními se zvýšilo o 2,2 miliardy korun.

Nepříznivý vliv na celkové saldo měl hlavně hlubší deficit obchodu s počítači, elektronickými a optickými přístroji o 2,9 mld. Kč a nižší přebytek obchodu s produkty lesnictví a těžby dřeva o 1 miliardu korun.

„V říjnu si obchodní bilance zachovala příznivý vývoj díky meziročnímu růstu vývozu motorových vozidel a jejich dílů, který dosáhl téměř 28 procent. Ke kladnému výsledku přispěla opět i meziročně nižší hodnota dovozu většiny komodit označovaných jako fosilní paliva, přestože jsme u dovozu ropy zaznamenali nejvyšší hodnotu v letošním roce,“ říká Miluše Kavěnová, ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu ČSÚ.

Přebytek bilance zahraničního obchodu se státy EU se v říjnu meziročně zlepšil o 3,1 mld. Kč. Deficit obchodu se státy mimo EU se zmenšil o 35,2 miliardy korun.

Meziročně vzrostl vývoz o 3,8 % na 404,1 mld. Kč, zatímco dovoz klesl o 5,7 % na 391,3 miliardy korun. Říjen 2023 měl o dva pracovní dny více než říjen 2022.

Meziměsíčně se po sezónním očištění zvýšil vývoz o 0,6 %, zatímco dovoz klesl o 1 procento.

V lednu až říjnu 2023 dosáhl přebytek obchodní bilance 88,9 mld. Kč ve srovnání s deficitem 176,0 mld. Kč ve stejném období předchozího roku. Od začátku roku stoupl vývoz o 1,4 %, zatímco dovoz klesl o 5,6 procenta.

„Trh čekal výrazně menší přebytek obchodní bilance,“ konstatovala Markéta Šichtařová, ředitelka poradenské firmy Next Finance. „Během října obchodní bilanci výrazně pomohl meziroční růst vývozu motorových vozidel a jejich dílů. Ke kladnému výsledku přispěla také meziročně nižší hodnota dovozu většiny komodit, které patří do balíku fosilní paliva. Výrazně k poklesu hodnoty jejich dovozu přispívá jejich nižší cena. Podle nás přebytek obchodní bilance letos v součtu celého roku skončí v přebytku 100 miliard korun.“