Zahraniční obchod se lepší, navzdory silné koruně

Ilustrační foto: Freddy z Pixabay

Podle předběžných údajů skončila v dubnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 8,4 mld. Kč, což byl meziročně o 36,6 mld. Kč lepší výsledek. Celkové saldo zahraničního obchodu se zbožím příznivě ovlivnil zejména meziročně menší schodek obchodu s ropou a zemním plynem o 21,2 mld. Kč vlivem poklesu cen na světových trzích i nižšího dovezeného množství, sdělil dnes Český statistický úřad v pravidelné tiskové zprávě.

Přebytek obchodu s motorovými vozidly stoupl o 10,2 miliardy korun. Dále se zmenšil deficit v obchodě se základními kovy o 4,6 mld. Kč a rafinovanými ropnými produkty o 3,9 miliardy korun. Nepříznivý vliv na celkové saldo měl zejména horší výsledek obchodu s elektrickými zařízeními o 3,1 mld. Kč (přechodem z aktiva do pasiva). Záporná bilance obchodu s počítači, elektronickými a optickými přístroji se zvětšila o 2,1 mld. Kč a přebytek obchodu s produkty lesnictví a těžby dřeva klesl o 1,4 miliardy korun.

Bilance zahraničního obchodu se státy EU se v dubnu meziročně zlepšila o 14,7 mld. Kč.
Deficit obchodu se státy mimo EU se zmenšil o 22 miliardy korun.

Meziročně vzrostl vývoz o 2,3 % na 347,9 mld. Kč, zatímco dovoz klesl o 7,8 % na 339,4 miliardy korun. Duben 2023 měl o jeden pracovní den méně než duben 2022.

„Obchodní bilance za duben se meziročně zlepšila téměř o 37 miliardy korun. V přebytku skončila díky meziročně vyššímu vývozu motorových vozidel a výrazně nižšímu dovozu zemního plynu. Ve stejném období předchozího roku zde byla signifikantní snaha o předzásobení se, a to s ohledem na nejistotu budoucích dodávek a vývoje cen této strategické suroviny,“ říká Stanislav Konvička, vedoucí oddělení obchodní bilance ČSÚ.

Meziměsíčně se po sezónním očištění snížil vývoz o 0,2 % a dovoz o 0,4 procenta.

V lednu až dubnu 2023 dosáhl přebytek obchodní bilance 49,8 mld. Kč ve srovnání s deficitem 40,2 mld. Kč ve stejném období předchozího roku. Od začátku roku stoupl vývoz o 8,2 %
a dovoz o 1,7 procenta.

Kladná obchodní bilance znamená pokračování v nastaveném trendu. „Do konce letošního roku se můžeme těšit na kladné saldo obchodní výměny se zahraničím,“ slibuje Tomáš Volf, hlavní analytik společnosti Citfin. „Silná koruna zatím exportu nijak zvlášť neubližuje. České firmy se naučily používat zajištění svých zakázek se zahraničím, takže kurzové riziko významně snižují. Vyšších úrokových sazeb se nejspíš nedočkáme, ale může přijít slovní intervence z ČNB o tom, že opětovné snižování sazeb přijde později, nebo že jsou centrální bankéři připraveni jednat v případě, že inflace nebude klesat dle plánu. Tento scénář by znamenal další posílení korun, ta by se znovu pokoušela zdolat hranici 23 korun za euro a silná koruna znesnadňuje situaci českým exportérům.“