Zahraniční obchod se lepší, dovoz roste pomaleji než vývoz

Ilustrační foto: Freddy z Pixabay

Podle předběžných údajů skončila v dubnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 33,1 mld. Kč, který byl meziročně o 24,1 mld. Kč vyšší. Oznámil to Český statistický úřad (ČSÚ).

Celkové saldo zahraničního obchodu se zbožím příznivě ovlivnil zejména vyšší přebytek obchodu s motorovými vozidly o 15,7 mld. Kč (vývoz vzrostl o 29,7 mld. Kč). Přechodem z pasiva do aktiva se o 6,5 mld. Kč zlepšila bilance obchodu s elektrickými zařízeními. Deficit obchodu s ropou a zemním plynem se zmenšil o 4,5 miliardy korun.

Nepříznivý vliv na celkovou bilanci měl hlavně hlubší deficit obchodu s rafinovanými ropnými produkty o 4,4 mld. Kč, počítači, elektronickými a optickými přístroji o 3,5 mld. Kč a základními kovy o 2,2 miliardy korun.

Přebytek bilance zahraničního obchodu se státy EU se v dubnu meziročně zvýšil o 12,4 mld. Kč, deficit obchodu se státy mimo EU se zmenšil o 11,2 miliardy korun.

Meziročně vzrostl vývoz o 19,7 % na 416,2 mld. Kč a dovoz o 13,1 % na 383,1miliardy korun. Duben 2024 měl o tři pracovní dny více než duben 2023.

„Ve čtvrtém měsíci letošního roku došlo k meziročnímu růstu vývozu téměř u všech komoditních skupin. Dominoval opět zahraniční obchod s motorovými vozidly, a to jak na straně vývozu, tak dovozu. Naopak k nejhlubšímu poklesu došlo u dovozu ropy a zemního plynu, kde jsme zaznamenali meziroční pokles o 4,4 miliardy korun,“ říká Jana Mazánková, vedoucí oddělení obchodní bilance ČSÚ. 

Meziměsíčně po sezónním očištění se snížil vývoz o 1,1 % a dovoz o 0,3 procenta.

V lednu až dubnu 2024 dosáhl přebytek obchodní bilance 117,6 mld. Kč, což představovalo meziroční růst o 68,4 mld. Kč. Od začátku roku stoupl vývoz o 4,9 % a dovoz o 0,4 procenta.

„Saldo je robustně kladné proto, že export klesal pomaleji než import. Obě složky byly záporné, takže aktivita v ekonomice šla celkově dolů. Duben může znamenat obrat k lepšímu, protože vývoz vzrostl o 19,7 % a dovoz o 13,1 %. Přebytek obchodu se státy EU šel nahoru a deficit se státy mimo EU se naopak snížil,“ říká Tomáš Volf, hlavní analytik společnosti Citfin. „V posledních měsících posiluje i koruna, což představuje určitou podporu pro dovozce, protože ti za dovezené zboží kupují cizí měny levněji, ale přesně o to ztrácí exportéři. Dobře se ukazuje nutnost diverzifikace. Domácí firmy se musí začít soustředit také na jiné než evropské trhy, které v době nižší výkonnosti HDP u nás budou růst rychleji než země EU.“