Zahraniční obchod je v mínusu stále hlouběji

Podle předběžných údajů skončila v červenci bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách schodkem 22,8 mld. Kč, který byl meziročně o 12,4 mld. Kč větší.

Celkové saldo zahraničního obchodu se zbožím nepříznivě ovlivnil především meziročně větší deficit obchodu s ropou a zemním plynem o 24,6 mld. Kč v důsledku růstu cen na světových trzích a vyššího dovezeného množství. Dále se prohloubil schodek obchodu s elektrickými zařízeními o 2,1 mld. Kč a základními kovy o 1,6 miliardy korun.

Příznivý vliv na celkové saldo měl zejména vyšší přebytek obchodu s motorovými vozidly o 8,5 mld. Kč a elektřinou o 7,2 miliardy korun. Zlepšila se bilance obchodu s počítači, elektronickými a optickými přístroji o 4,4 mld. Kč přechodem z pasiva do aktiva.

Bilance zahraničního obchodu se státy EU se v červenci meziročně zlepšila o 21,4 mld. Kč.
Deficit obchodu se státy mimo EU se prohloubil o 33,6 miliardy korun.

Meziročně vzrostl vývoz o 10,2 % na 333,4 mld. Kč a dovoz o 13,8 % na 356,3 miliardy korun. Červenec 2022 měl o jeden pracovní den méně než červenec 2021.

Meziměsíčně se po sezónním očištění zvýšil vývoz o 1,9 % a dovoz o 0,4 procenta.

Obchodní deficit bude tlačit na oslabování koruny

„V lednu až červenci 2022 vykázala obchodní bilance schodek 100,1 mld. Kč, zatímco ve stejném období roku 2021 skončila přebytkem 64,5 mld. Kč. Od začátku roku vzrostl meziročně vývoz o 9,7 % a dovoz o 17,3 %. Nepříznivý výsledek je stále ovlivněn pokračujícím negativním vývojem na trzích s fosilními palivy,“ říká Stanislav Konvička, vedoucí oddělení obchodní bilance ČSÚ.

„Vysoké ceny energie za celý rok 2022 zatlačí obchodní bilanci do hlubokého deficitu. Letos nejspíš obchodní bilance skončí deficitem kolem 150 miliard korun,“ předpovídá Markéta Šichtařová, ředitelka poradenské firmy Next finance.

ČSÚ provedl pravidelné roční zpřesnění údajů. Podle definitivních údajů za rok 2021 vzrostl meziročně vývoz o 13,4 % na 3949,1 mld. Kč a dovoz o 19,8 % na 3958,1 miliardy korun. Bilance zahraničního obchodu se zbožím skončila schodkem 9 mld. Kč ve srovnání s přebytkem 179,9 mld. Kč v roce 2020.

„To, co jsme uvedli o obchodní bilanci, tedy fakt, že zahraniční obchod se dostal do deficitu, znamená, že z titulu zahraničního obchodu převyšuje nabídka korun nad poptávkou po korunách – a to z dlouhodobého hlediska vytváří a bude vytvářet tlak na dlouhodobější oslabování koruny k euru,“ varuje Šichtařová.