Vláda se dohaduje, kam půjdou výnosy z emisních povolenek  

Ilustrační foto: StockSnap z Pixabay

Podle odhadů by letošní výnosy z povolenek měly překročit hranici 40 miliard korun. Mezi jednotlivými resorty panují neshody o tom, kdo bude příjmy z jejich dražby kontrolovat. V současné době jsou prostředky rozděleny mezi Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a část jde do státního rozpočtu. Novela toto schéma změní. Jak, to záleží na dohodě vlády a následném projednání v parlamentu. Upozornilo na to Teplárenské sdružení České republiky.

Podle Martina Hájka, ředitele Teplárenského sdružení ČR, obnáší novela zákona z pohledu teplárenství odklad termínu pro vyřazení povolenek z 30. dubna na 30. září. Ostatně tuto změnu obsahuje i poslanecký návrh, se kterým vláda souhlasila, což znamená více času pro pořízení povolenek a menší tlak na cash flow. „Na jedné straně zpřísňuje bezplatné přidělování povolenek, které je podmíněno realizací opatření z energetického auditu, na straně druhé v případě tepláren je bezplatná alokace povolenek navýšena o 30 procent, což je podmíněno předložením plánu klimatické neutrality a pravidelným vyhodnocováním jeho realizace. Posledním zásadním bodem k jednání je definovat, na jaké účely je možné používat prostředky z Modernizačního fondu a z aukcí povolenek do státního rozpočtu,“ říká Hájek.

Ministerstvo životního prostředí navrhuje, aby tyto finance byly spravovány Státním fondem životního prostředí. S tím však nesouhlasí Ministerstvo průmyslu a obchodu, které by rádo vidělo peníze z povolenek ve vlastní rozpočtové kapitole a mohlo jimi financovat provozní podporu zdrojů energie. Ministerstva financí a dopravy naopak navrhují, aby výnosy z povolenek byly příjmem státního rozpočtu.„Z pohledu sektoru není až tak zásadní, kdo bude prostředky z povolenek spravovat, daleko důležitější je, na jaké účely je bude možné použít. Pro nás je zásadní, aby byly výnosy z povolenek v souladu s evropskou směrnicí používány pouze na aktivity spojené se snižováním emisí, a nikoliv na zcela nesouvisející účely, jako je tomu do značné míry v současné době, kdy většina prostředků z aukcí končí v ,černé díře‘ státního rozpočtu,“ říká Martin Hájek.