Vklady Čechů v bankách jsou skoro všechny pojištěné

Ilustrační foto: stanislav z Pixabay

V Evropském hospodářském prostoru (EHP) je při současné výši limitu pojištění vkladů, který činí 100 000 €, plně chráněno 96 % oprávněných vkladatelů. To znamená, že v případě krachu finanční instituce by jim systém pojištění vkladů vyplatil plnou výši jejich vkladů v krachující instituci. Čtyři procenta vkladatelů, kteří nejsou plně chráněni, jsou většinou právnické osoby. Vychází to z analýzy Garančního systému finančního trhu.

V České republice je podíl plně chráněných vkladatelů větší a činí zhruba 98 procent. Dohromady tito vkladatelé drží přibližně 3,5 bilionu korun pojištěných vkladů.

Podle výkonné ředitelky Garančního systému finančního trhu Renáty Kadlecové analýza ukazuje, že je současný limit pojištění vkladů dostačující. „Vzhledem k tomu, že je naprostá většina vkladatelů dostatečně chráněna současným limitem, nevidíme jeho zvýšení jako nutné. Pokud by došlo k jeho navýšení, bylo by třeba držet ve Fondu pojištění vkladů větší objem finanční rezervy, což by vedlo k vyšším nákladům pro bankovní sektor. Cílová úroveň Fondu pojištění vkladů je totiž stanovena jako 0,8 % z celkové výše chráněných vkladů v českých bankách,“ vysvětluje Kadlecová. „Zvýšení úrovně ochrany by navíc mohlo vést ke zvýšenému morálnímu hazardu, protože vkladatelé by mohli být při zakládání účtu méně ochotni zvažovat riziko krachu banky.“

Smysluplnou změnou v rámci pojištění vkladů by však mohla být změna limitu ochrany tzv. dočasně zvýšených zůstatků. V zákonem přesně vymezených případech je totiž možné vyplatit i zvýšenou náhradu nad rámec základního limitu 100 000 €, například když vkladateli na účet dorazí prostředky z prodeje nemovitosti určené k bydlení nebo prostředky z vyrovnání společného jmění manželů. „Při přípravě výplaty náhrad po pádu Sberbank jsme se setkávali s tím, že maximální výše ochrany dočasně zvýšených zůstatků, která činí 200 000 €, již v řadě případů nedostačovala. S ohledem na všeobecný růst cen je proto na místě bavit se o tom, že by se limit pro ochranu dočasně zvýšených zůstatků zvedl. Řešením může být návrh Evropské komise v rámci reformy krizového řízení bank a pojištění vkladů, kdy by se limit pro ochranu dočasně zvýšených zůstatků zvedl na ekvivalent 500 000 € a doba ochrany na šest měsíců,“ říká Renáta Kadlecová. Zatím není jasné, kdy a zda by změna mohla vstoupit v platnost. Návrh Komise bude předmětem dalšího vyjednávání a rozhodovat o něm bude až nově zvolený Evropský parlament. Následně bude muset dojít k transpozici do legislativy jednotlivých zemí EU.