V 1. čtvrtletí zbankrotovalo o 22 % více podnikatelů

E-shopy stále oblíbenější. Ilustrační foto: Mediamodifier z Pixabay

V prvním čtvrtletí 2024 bylo v ČR vyhlášeno 1407 bankrotů podnikatelů, což bylo o 22 % více než v předchozím čtvrtletí. Zároveň bylo podáno 1453 insolvenčních návrhů, mezičtvrtletně o 12 % více. Vyplývá to z analýzy dat portálu Informace o firmách, společnosti CRIF. V prvních třech měsících roku 2024 podle ní zbankrotovalo více podnikatelů než v kterémkoliv čtvrtletí v loňském roce.

„Zároveň pozorujeme i vyšší počet insolvenčních návrhů, takže lze očekávat růst počtu bankrotů v následujících měsících. Poměrně rychlý mezičtvrtletní růst počtu bankrotů do určité míry ovlivnil znatelně nižší počet bankrotů v loňském prosinci. Trend je u podnikatelů odlišný od firem, u kterých se naopak počet bankrotů snižuje,“ uvedla analytička CRIF Věra Kameníčková.

V březnu byly vyhlášeny 484 bankroty podnikatelů a zároveň byly podány 502 návrhy na bankrot podnikatelů. Nejvíce bankrotů podnikatelů bylo v březnu vyhlášeno v Moravskoslezském kraji, a to 65. Následoval Středočeský kraj s 59 bankroty a Praha s 58. Nejméně, 15, jich bylo naopak na Vysočině. V Pardubickém kraji jich bylo 18 a ve Zlínském kraji 20.

Za posledních 12 měsíců připadlo nejvíce bankrotů na 10 000 aktivních podnikatelů na Karlovarský, Ústecký a Liberecký kraj, nejméně jich bylo ve Zlínském kraji, Praze a ve Středočeském kraji. Z dlouhodobého hlediska se pořadí krajů podle míry bankrotu výrazně nemění.

Nejvíce bankrotů podnikatelů v březnu zaznamenalo odvětví stavebnictví, a to 118. Zpracovatelský průmysl jich zaznamenal 68. Na 10 000 subjektů připadlo v posledních 12 měsících nejvíce bankrotů v odvětví dopravy a skladování a ve stavebnictví. Nejnižší počet bankrotů na 10 000 podnikatelů vykázalo odvětví vzdělávání, zdravotnických a sociálních služeb a informační a komunikační technologie.