ÚOHS prošetří zdražování nealkoholických nápojů

Ilustrační foto: Wladimir Andancia z Pixabay

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zahajuje sektorové šetření v oblasti prodeje nealkoholických nápojů v maloobchodní síti. Konkrétně se to týká prodeje přírodních neochucených vod, ochucených přírodních vod, kolových nápojů, toniků, ostatních sycených nápojů, energetických a sportovních nápojů, RTD čajů, sirupů a ovocných šťáv. Úřad o tom informoval na svých webových stránkách.

Z veřejných informací Eurostatu vyplynulo, že v posledních třech letech na tuzemském maloobchodním trhu došlo k relativně vyššímu nárůstu cen ve srovnání se sousedními státy, přičemž současně nealkoholické nápoje tvoří podstatnou položku ve spotřebitelském koši. „Z těchto důvodů se Úřad rozhodl podrobně prověřit daný sektor s cílem zjistit, zda v daném odvětví probíhá účinná hospodářská soutěž z pohledu spotřebitele i jednotlivých účastníků na trhu. Z předcházející rozhodovací praxe je Úřadu známo, že trhy výroby a prodeje nealkoholických nápojů jsou koncentrované,“ konstatuje ÚOHS.

V průběhu šetření hodlá Úřad získat informace od všech relevantních subjektů působících v tomto sektoru a na jejich základě posoudí fungování hospodářské soutěže na trzích v dotčené oblasti. V rámci šetření bude sledováno a vyhodnoceno období od roku 2020 do června roku 2024 se zaměřením především na výrobu nealkoholických nápojů, dále na jejich distribuci a prodej v rámci off-trade prodejního kanálu prostřednictvím nejvýznamnějších maloobchodních prodejců.

V první fázi šetření ÚOHS zmapuje fungování jednotlivých relevantních trhů v rámci odvětvové vertikály, tedy od výrobců nealkoholických nápojů až po maloobchodní prodej. Tato fáze bude zaměřena na oslovení soutěžitelů, získání dat ohledně velikosti prodejů dotčených produktů, vývoje cen, nákladů a marží u jednotlivých produktů.

Úřad bude rovněž zjišťovat, jaký vliv mají privátní značky maloobchodních prodejců na hospodářskou soutěž na trzích v dané oblasti, jaké jsou bariéry vstupu na trhy v daném odvětví či expanze na nich, popř. jakým současným problémům či výzvám jednotliví soutěžitelé v souvislosti s hospodářskou soutěží čelí. V další fázi sektorového bude provedena analýza získaných dat.

„Cílem šetření je zmapovat relevantní trhy, jejich strukturu a úroveň hospodářské soutěže v kontextu vysoké tržní koncentrace doplněné o zhodnocení vlivu v nedávné minulosti proběhlých fúzí, identifkovat případné dysfunkce trhu. Výsledkem sektorového šetření, jehož předpokládaná délka je přibližně jeden rok, bude zpráva, ve které Úřad zformuluje doporučení pro posílení hospodářské soutěže na šetřených trzích,“ vysvětluje ÚOHS.

Agentura ČTK citovala ve své zprávě prezidenta Svazu výrobců nealkoholických nápojů Michala Dytterta, podle kterého projevily zájem o členství čtyři společnosti, jedna z nich na trhu dosud nepůsobila. Zároveň to ale potvrzuje, že trh je otevřený a konkurence funguje.

ÚOHS obor potravinářství dlouhodobě sleduje. Například v posledních dvou letech provedl sektorové šetření v oblasti základních zemědělských výrobků a potravin, v rámci kterého se zabýval stavem hospodářské soutěže na trzích kravského mléka, másla, vajec, kuřecího masa a pšeničné mouky.