Spotřebitelé získají lepší ochranu proti platebním podvodům

Ilustrační foto: Markus Kammermann z Pixabay

Evropský parlament dnes schválil svou pozici k návrhu aktualizace pravidel týkajících se platebních služeb. Balíček se skládá z nařízení a směrnice o platebních službách a aktualizuje pravidla z roku 2017. Věnuje se tématům, mezi která patří například platby v hotovosti, ochrana spotřebitelů při placení nebo ověřování bankovních účtů.

„Díky platebnímu balíčku bude spotřebitel výrazně lépe chráněn, jelikož větší odpovědnost za jakýkoli podvod, ke kterému dojde jejich prostřednictvím, ponesou finanční instituce, online platformy nebo operátoři elektronické komunikace, “ popisuje Ondřej Kovařík, poslanec Evropského parlamentu (ANO) a člen jeho Hospodářského a měnového výboru.

Budou také rozšířena práva a ochrana uživatelů například díky možnosti rychlého návratu odeslané platby na nesprávný bankovní účet. Zmodernizovány a výrazně zjednodušeny by měly být i způsoby pro ověření identity uživatelů nebo pro přístupy do elektronického platebního systému či bankovnictví.

„Díky novým pravidlům bude výrazně zlepšen systém takzvaného posíleného ověření uživatelů, který dnes známe například z plateb v e-shopech. Obecně platí, že tato nová pravidla mají občanům i podnikatelům v Evropské unii co nejvíce zjednodušit placení, a zároveň je chránit před nekalými praktikami či podvody,“ přibližuje Kovařík.

Výsledným počtem 484 hlasů pro návrh z celkových 610 možných získal silný mandát pro další fázi vyjednávání.

Podle Kovaříka, jenž byl zároveň hlavním vyjednavačem připravované směrnice, bude PSD 3 chránit možnosti platby i pro občany Evropské unie, kteří mohou mít ve vzdálenějších oblastech potíže s platbami kartou. „Digitalizace v méně rozvinutých regionech unie a také například v menších obcích není v takové fázi jako uprostřed evropských metropolí. Proto jsme posílili dostupnost hotovosti tím, že jsme umožnili maloobchodním prodejnám nabízet zákazníkům služby výběru hotovosti. Tím jsme učinili hotovost přístupnější, zejména na venkově, kde počty bankomatů ubývají,“ říká Kovařík. 

Tuto službu však už mnohé prodejny v malých městech a obcích České republiky nabízejí.

Balíček si dává za cíl celý proces plateb v Evropské unii výrazně zjednodušit. Nové nařízení bude přímo použitelné ve všech členských státech a napomůže harmonizaci pravidel u většiny platebních služeb. Zvýší také transparentnost, pokud jde o výběry z bankomatu, přičemž veškeré účtované poplatky musí být zákazníkovi zobrazovány od začátku platebního procesu.