Sociální podpora vázne na chybném systému

Ilustrační foto: Engin Akyurt z Pixabay

Občanské poradny, které pomáhají lidem získávat sociální podporu, narážejí na opakované, dlouho neřešené problémy, které plynou z chybného systému, špatného rozhodování kompetentních osob a personálního nedostatku na příslušných úřadech. Na kritické důsledky upozornila Asociace občanských poraden (AOP).

V letošním druhém čtvrtletí se dotazy občanů, jimiž se AOP zabývala, týkaly sociálních dávek, starobních a invalidních důchodů, bydlení a pracovního práva. „Dotazy se standardně týkají nejvíce poskytování informací o státní sociální podpoře a nárokům na jednotlivé dávky tohoto systému. Když pracovníci občanských poraden narazí  na systémové problémy z hlediska legislativy či procesu, je pomoc těmto lidem velmi ztížena,“ píše AOP v pravidelné čtvrtletní zprávě.

Při odchodu z dětského domova Karel P. nedostal žádné finanční prostředky, protože porušil organizační řád. Byl mu odcizen občanský průkaz, a proto se nemohl evidovat na Úřadu práce. Neměl možnost získat jakékoliv prostředky na jídlo a jiné výdaje. Vzhledem k tomu, že se stále zvedají náklady na život a s tím také částky živobytí pro účely dávek hmotné nouze, mimořádná okamžitá pomoc pro osoby ohrožené sociálním vyloučením  ve výši 1000 Kč,  určená pro osoby jako je on, je zcela nedostačující. „Nelze se pak divit, pokud takoví lidé sklouznou k dlouhodobému bezdomovectví, alkoholismu nebo rovnou k  trestné činnosti,“ přibližuje důsledky selhávání sociální sítě Hynek Kalvoda, předseda výboru AOP.

Klienti poraden i nadále řeší chybné určení stupně závislosti. Poradny jim pomáhají s podáním odvolání proti rozhodnutí Úřadu práce. Některým z nich se podařilo obhájit stupeň závislosti odpovídající jejich skutečnému omezení soběstačnosti. „Klienty i tak poškozuje fakt, že vyřízení příspěvku na péči či odvolání trvá řadu měsíců. Klienti o příspěvek nežádají předem, ale ve chvíli, kdy již závislí na pomoci jsou a příspěvek na zajištění péče aktuálně potřebují,“ vysvětluje Kalvoda. „Také výše vyplácených příspěvků na péči zaspala dobu a mnoha klientům, zejména s těžším zdravotním postižením, nestačí k zajištění potřebné péče.“

Také u starobních a invalidních důchodů  se poradny potýkají s tím, že lidé čekají na vyřízení žádosti v průměru půl roku. „S Českou správou sociálního zabezpečení je celkově obtížná komunikace. Často se tam nelze dovolat a na email ČSSZ odpovídá se zpožděním nebo vůbec,“  konstatuje Kalvoda. U invalidních důchodů se poradny nejčastěji věnují opravným prostředkům proti rozhodnutí o nepřiznání invalidního důchodu. Lidé se bojí podávat námitky, a pokud již k podání námitek dojde, bývají neúspěšné. Paradoxně dojde ještě k tomu, že namísto snížení pracovní schopnosti o 30 % OSSZ rozhodne, že osoba má sníženou pracovní schopnost pouze o 25 procent.

Mezi systémové problémy lze vyzdvihnout také nájemní bydlení a s tím související často diskutovaný příspěvek na bydlení. „Bytová situace je poslední měsíce zoufalá, nájmy jsou předražené, finanční podpora ve formě příspěvku na bydlení nefunguje v reálném čase, úředníci jsou přetíženi, vyřízení trvá nestandardně dlouho a ne všichni žadatelé splňují od počátku  veškeré podmínky, zejména s ohledem na přílohy, které musí být k žádosti přiloženy,“ charakterizuje hlavní potíže AOP. Některé smlouvy jsou podle Asociace bohužel sepsány tak, že nesplňují podmínky existujícího nájmu, přestože nájemce byt užívá léta a majitel přijímá nájemné. Velká část problémů s bydlením souvisí s nedostatkem sociálních bytů či jiných možností bydlení pro potřebné osoby.  Obecní byty většinou nejsou k dispozici. „Ochota pronajímatelů pronajmout byt dlouhodobě klientům v tíživé sociální situaci, psychiatricky nemocným apod. je přitom minimální,“ říká Hynek Kalvoda.“ Řada lidí je tak odkázána na azylové domy, které jsou zcela přeplněné.“

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyčísluje např. počet vyplacených příspěvků na bydlení letos v červenci na 256 167 v celkovém objemu 1,59 miliardy korun. Je to o 44,5 % více přiznaných dávek a více než dvojnásobek v celkem vyplaceném objemu podpory ve srovnání se stejným měsícem loni.

Úřad práce nabízí potřebným 22 různých sociálních dávek. Loni lidem celkem vyplatil 20 746 583 příspěvků či doplatků, tedy o 3,6 milionu víc než v roce 2021. V objemu vyplacené dávky narostly zhruba o čtvrtinu, vyplývá z informací ÚP. Příspěvků na péči ÚP loni vyplatil 4 350 286, příspěvků na živobytí 734 662 a k mimořádné okamžité pomoci bylo vyplaceno 410 222 dávek.

Od tohoto roku vzrostla jak výše normativních nákladů, tak životní minimum, a to o více než 5 procent na 4 860 korun.

Asociace občanských poraden (AOP) je neziskovou organizací s tradicí, která sahá až do roku 1997. AOP nyní sdružuje celkem 33 občanských poraden, jejich detašovaných pracovišť a kontaktních míst  v 85 místech v ČR ve 13 krajích ČR, které ročně odpoví na 71,5 tisíce dotazů občanů.  Občanské poradny sdružené v AOP poskytují nezávislé, odborné, nestranné a bezplatné. odborné sociální poradenství podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.