Schodek zahraničního obchodu se v prosinci snížil

Podle předběžných údajů skončila v prosinci bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách schodkem 1,2 mld. Kč, který byl meziročně o 15 miliard korun menší, sdělil ve své pravidelné zprávě Český statistický úřad (ČSÚ).

Ilustrační foto: Pixabay

Celkové saldo zahraničního obchodu se zbožím příznivě ovlivnil zejména meziročně lepší výsledek obchodu s počítači, elektronickými a optickými přístroji o 11 mld. Kč, a to přechodem z pasiva do aktiva. Přebytek obchodu s motorovými vozidly se zvýšil o 9,1 mld. Kč a schodek obchodu se základními farmaceutickými výrobky se zmenšil o 3,3 miliardy korun. Nepříznivý vliv na celkové saldo měl zejména větší deficit obchodu s ropou a zemním plynem o 8,8 mld. Kč (v důsledku růstu cen na světových trzích a vyššího dovezeného množství) a elektrickými zařízeními o 3,1 miliardy korun.

Bilance zahraničního obchodu se státy EU se v prosinci meziročně zlepšila o 22,3 miliardy korun. Deficit obchodu se státy mimo EU se prohloubil o 7,3 miliardy korun.

Meziročně vzrostl vývoz o 8,9 % na 346,7 mld. Kč a dovoz o 3,9 % na 348 mld. Kč. Prosinec 2022 měl o jeden pracovní den méně než prosinec 2021.

„Meziroční růst vývozu i dovozu v prosinci zpomalil, dovoz vzrostl tentokrát méně než vývoz. Příčinou nízkého nárůstu dovozu je vysoká srovnávací základna loňského roku. Předběžné údaje za celý rok 2022 potvrzují meziroční zhoršení obchodní bilance o zhruba 189 mld. Kč, což je v obdobné výši, jako tomu bylo mezi rokem 2020 a 2021,“ říká Miluše Kavěnová, ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu ČSÚ.

Meziměsíčně se po sezónním očištění snížil vývoz o 0,8 % a dovoz o 6,8 procenta.

V roce 2022 vykázala obchodní bilance schodek 198,1 mld. Kč, který byl meziročně o 189,2 mld. Kč větší  ve srovnání s rokem 2021. Od začátku roku vzrostl meziročně vývoz o 13,3 % a dovoz o 18 procent.