Průmyslové firmy neplánují propouštění, naopak budou zvyšovat platy

V roce 2022 zvyšovalo mzdy 69 % zaměstnavatelů z oblasti výroby, automobilového průmyslu a logistiky. Třetina z nich k tomuto kroku z důvodu turbulentní ekonomické situace přistoupila dokonce opakovaně. Stejný podíl zaměstnavatelů chce svým lidem zvýšit mzdy i letos, téměř čtvrtina zaměstnavatelů chce posílit i poskytované benefity. Žádné velké propouštění firmy letos zatím neplánují, ke snížení počtu zaměstnanců přistoupí jen zhruba 15 % sledovaných firem, dvě třetiny z nich maximálně o 5 procent. Vyplývá to z aktuální analýzy personální agentury Grafton Recruitment.

Fotka od Buffik z Pixabay

Inflace a rostoucí ceny energie i prakticky všech komodit a služeb způsobily rostoucí tlak na zvyšování mezd. I když to pro zaměstnavatele v mnoha případech nebylo snadné, snažili se svým lidem vyjít vstříc. Ve výrobě, automotive a logistice plošně zvýšilo mzdy 69 % zaměstnavatelů, dalších 17 % se snažilo upravovat mzdy individuálně. Podobný trend se dá očekávat i letos. Z průzkumu Grafton Recruitment vyplynulo, že navyšovat mzdy plánuje v těchto sektorech celkem 69 % firem, necelé dvě třetiny z nich o 6 až 10 %, třetina o méně než 5 % a výjimečných 6 % zaměstnavatelů dokonce o 11 až 30 %.

Inflační tlaky se zaměstnavatelé v loňském roce snažili zjemnit v mnoha případech i navyšováním benefitů. Celkem 28 % firem zavedlo nové benefity nebo zvýšilo hodnotu těch stávajících. Nejčastěji se jednalo o zvýšení příspěvku na stravné, případně zvýšení hodnoty stravenky. V některých případech byly zavedeny i nové finanční benefity, jako například příspěvek na dopravu, jednorázový nebo pravidelný příspěvek na energie, či nové prémie. V roce 2023 plánuje navýšit benefity 23 % zaměstnavatelů, dvě pětiny z nich o 6-10 %, větší polovina jen o méně než 5 procent.

I navzdory těžké ekonomické situaci firmy plánují v roce 2023 růst. Jen 15 % firem zapojených do průzkumu hodlá snižovat počet zaměstnanců, nejčastěji o méně než 5 procent. Naproti tomu plných 41 % firem chce letos své týmy rozšířit, 3 % z nich dokonce o více než 30 % a 15 % o 11 až 30 procent. Zbytek se bude rozrůstat zhruba o 5 procent. „I přesto, že rok 2023 přinese v některých oblastech silnější propouštění, než na jaké jsme byli zvyklí z předchozích let, boj o lidi přetrvá napříč všemi segmenty,“ říká Martin Malo, ředitel Grafton Recruitment a Gi Group, s tím, že míra nezaměstnanosti lehce vzroste, a to na úroveň 4 až 4,5 procenta. Náchylnější k propouštění budou dle něj zejména energeticky náročnější sektory.

Průzkum byl realizován online dotazováním mezi HR manažery firem z oblasti výroby, automotive a logistiky v průběhu listopadu a prosince roku 2022. Celkem se do něj zapojili respondenti ze 487 firem ze všech regionů ČR.