Průmyslová výroba stoupla a dosáhla na předcovidovou úroveň

Průmyslová produkce v prosinci 2022 byla reálně vyšší o 0,2 % ve srovnání s listopadem. Meziročně vzrostla o 4 procenta, informoval dnes ve své pravidelné zprávě Český statistický úřad (ČSÚ). Za celý loňský rok se průmyslová výroba zvýšila o 1,7 % a vyrovnala tak úroveň z roku 2019.

„Nejvýrazněji tento výsledek ovlivnila výroba motorových vozidel, kde produkce meziročně vzrostla o více než desetinu. V řadě dalších klíčových odvětví českého zpracovatelského průmyslu však meziročně produkce klesla,“ říká Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ.

Ilustrační foto: Královopolská, a.s., se svolením autora

K prosincovému růstu nejvýznamněji přispěla výroba motorových vozidel, kde se produkce vlivem nižší srovnávací základy zvýšila meziročně o 30 procent. Meziroční růst si v prosinci udržela většina podniků v segmentu automotive. V závěru roku se dařilo zvýšit produkci v kožedělném a oděvním průmyslu. V oděvním průmyslu se projevila zejména zvýšená domácí poptávka.

Nejvýrazněji klesla produkce ve výrobě ostatních dopravních prostředků a zařízení, kde se projevila vysoká srovnávací základna a vysoká rozpracovanost dlouhodobých zakázek. V prosinci pokračoval pokles produkce i ve dvou významných průmyslových odvětvích: chemickém průmyslu a ve výrobě základních kovů, hutnictví a slévárenství. Zejména ve druhém jmenovaném odvětví se již delší dobu projevují důsledky vysoké energetické náročnosti výroby a snížená poptávka, zejména ze zahraničí.

„Prosincové výsledky průmyslu potvrdily trend z předchozích měsíců roku 2022. Produkce průmyslu jako celku stagnovala, byť v jednotlivých odvětvích docházelo k různým výkyvům. Potvrzují to i údaje za nové průmyslové zakázky, jejichž hodnota sice meziročně vzrostla, avšak meziměsíční porovnání na výrazné zvýšení zakázkové náplně neukazuje,“ doplňuje Veronika Doležalová, vedoucí oddělení statistiky průmyslu ČSÚ.

Hodnota nových zakázek v běžných cenách v prosinci 2022 ve sledovaných odvětvích meziročně vzrostla o 10,1 procenta. Nové zakázky ze zahraničí se meziročně zvýšily 9,3 %, tuzemské nové zakázky vzrostly o 11,6 rpocenta. K růstu hodnoty nových zakázek podobně jako u produkce nejvíce přispěla výroba motorových vozidel: vlivem nízké srovnávací základny vzrostly nové zakázky v tomto odvětví meziročně o čtvrtinu. O více než čtvrtinu se zvýšila i hodnota nových zakázek ve výrobě počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení. Pokles hodnoty nových zakázek ve výrobě ostatních dopravních prostředků a zařízení byl ovlivněn vysokou srovnávací základnou z prosince předchozího roku, kdy byly uzavřeny větší dlouhodobé kontrakty.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v průmyslu se v prosinci 2022 meziročně snížil o 0,6 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v prosinci 2022 meziročně vzrostla o 7,8 procenta.

Podle údajů zveřejněných Eurostatem průmyslová produkce v listopadu 2022 v EU27 meziročně vzrostla o 2 %, český průmysl vzrostl o 0,5 %. Největší meziroční růst zaznamenalo Irsko (o 34,9 %) a Malta (o 15,5 %). Naopak nejvíce klesl estonský průmysl (o 12,2 %). Výkon německého průmyslu se snížil o 0,2 procenta.

Průmyslovou produkci do značné míry podržely zakázky z dřívější doby, které zůstaly nevyřízené v důsledku narušení dodavatelských řetězců. Avšak nárůst zakázek z tuzemska i zahraničí přejí představě o oživení ekonomické aktivity nejen u nás, ale v celé Evropě. Bez vlivu ale nezůstává ani nízká srovnávací základna minulého období.

„V dalších měsících se dá čekat, že podstatnou roli bude hrát nízká srovnávací základna. V první polovině roku 2022 totiž průmysl skomíral a klesal do záporných hodnot,“ komentuje Tomáš Volf, analytik společnosti Citfin. „Letošní čísla se budou porovnávat s těmito nízkými výkony a můžeme se tak dočkat poměrně slušných výsledků. Proti tomu půjde očekávaný pokles ekonomiky, ale meziroční srovnání nejspíš převáží. Ve druhé polovině roku bude mít meziroční srovnání opačný efekt a letošní čísla půjdou do červených hodnot. Zlepšit by se měla situace opět v listopadu. Do této situace však ještě zasáhne přicházející pokles aktivity v domácí ekonomice. Ten by však podle všeho neměl být nijak dlouhý ani hluboký a české firmy by ho měly dobře zvládnout, recesí si však musíme projít.“