Průmyslová výroba roste, pomáhá tomu ale slabý loňský rok

Průmyslová produkce v září meziročně reálně vzrostla o 8,3 procenta. Meziměsíčně byla nižší o 0,2 %. Hodnota nových zakázek se meziročně zvýšila o 21,9 procenta.

Výsledek vypadá příznivě,  ale opticky mu pomáhá slabé září loňského roku, s nímž je letošní srovnáváno. Pozitivní je skutečnost, že se průmyslová výroba v září drží na úrovni předcházejících měsíců.

„Zářijové výsledky průmyslu jsou do značné míry podobné srpnovým. Loňská nízká srovnávací základna ve výrobě motorových vozidel významně ovlivnila meziroční tempo růstu. V rámci letošního roku však byla průmyslová produkce na úrovni srovnatelné s předchozími měsíci,“ říká Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ.

Ilustrační foto: Fiberox

Výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů k zářijovému výsledku přispěla 8,5 proc. bodu. „Po loňském třetinovém propadu se výroba motorových vozidel meziročně zvýšila o takřka 60 procent. Meziměsíčně však vzrostla jen mírně, a sice o 1 procento. Zvýšená produkce se týkala celého segmentu automotive,“ dodává Veronika Doležalová, vedoucí oddělení statistiky průmyslu ČSÚ. Například ve výrobě elektrických zařízení se to týkalo zejména oboru výroba elektrických osvětlovacích zařízení pro dopravní prostředky. Produkce meziročně nejvíce klesla v kovodělném průmyslu a ve výrobě ostatních dopravních prostředků a zařízení, kde naopak zapůsobila vysoká loňská srovnávací základna.

Hodnota nových zakázek v běžných cenách v září 2022 ve sledovaných odvětvích meziročně vzrostla o 21,9 procenta. Nové zakázky ze zahraničí se meziročně zvýšily o 17,2 %, tuzemské nové zakázky vzrostly o 32,2 procenta.Také růst hodnoty nových zakázek byl zčásti ovlivněn nízkou loňskou srovnávací základnou ve výrobě automobilů. Meziroční pokles však v září zaznamenala pouze výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení, kde se projevila vysoká rozpracovanost dříve nasmlouvaných zakázek.

„Meziměsíční pohled je u nových zakázek mnohem horší než meziroční. Meziměsíčně hodnota nových zakázek v průmyslu naopak mírně klesla, když pokles zaznamenala většina sledovaných odvětví,“ upozorňuje Markéta Šichtařová, ředitelka poradenské společnosti Next Finance.

Podle údajů zveřejněných Eurostatem průmyslová produkce v srpnu 2022 v EU27 meziročně vzrostla o 3,5 %, český průmysl vzrostl o 7,2 %. Největší meziroční růst zaznamenalo Bulharsko (o 16,5 %) a Litva (o 14,4 %). Výkon německého průmyslu vzrostl o 2,4 %. Naopak nejvíce klesl belgický průmysl (o 10,3 %).

„Opět se ukazuje, že domácí ekonomika je zatím v dobré kondici a celkově se nepotvrzují černé scénáře hlubokého propadu českého hospodářství. To, že přijde příští rok pokles ekonomiky je fakt, ale podle všeho by se nemělo jednat o dlouhodobou a hlubokou recesi,“ říká Tomáš Volf, analytik společnosti Citfin. „Za poslední pět měsíců má český průmysl zlepšující se tendenci. Důvodem je velmi špatný výkon domácího průmyslu před rokem, takže meziroční srovnání hraje letošním číslům do karet. Tento fakt však sám o sobě nijak nesnižuje pozitiva, která lze vidět.“

Za 3. kvartál byl růst 2,1 %, mzdy v průmyslu stouply o 7,9 procenta

Ve 3. čtvrtletí 2022 byla průmyslová výroba reálně mezičtvrtletně vyšší o 2,1 %. Meziročně
vzrostla o 5,5 %. Tempo růstu produkce ve 3. čtvrtletí bylo výrazně ovlivněno výpadky produkce v automobilovém průmyslu v předchozím roce. K růstu průmyslu celkem přispělo toto odvětví 5,9 procentního bodu. Shodný příspěvek +0,5 p.b. zaznamenala odvětví výroba strojů a zařízení a výroba elektrických zařízení, jejichž produkce rovněž shodně meziročně vzrostla o 6 procent. O více než pětinu meziročně vzrostla v důsledku zvýšené poptávky v návaznosti na rostoucí ceny elektřiny a plynu těžba černého a hnědého uhlí.

Produkce nejvíce meziročně klesla ve výrobě kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek -0,5 p.b., pokles o 4,5 %), výrobě základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství (pokles o 12,4 %) a výrobě ostatních dopravních prostředků a zařízení
(pokles o 12,6 %).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách ve 3. čtvrtletí 2022 meziročně vzrostly o 23,3 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 20,0 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách, vzrostly o 27,7 %.

K růstu nejvíce přispěla výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů. Pokles zaznamenala pouze 4 odvětví: zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, výroba nábytku, ostatní zpracovatelský průmysl a podpůrné činnosti při těžbě. Ve všech těchto odvětvích se však jednalo o mírný, přibližně 2% meziroční pokles hodnoty tržeb.

Podobně jako v předchozích čtvrtletích tržby z průmyslové činnosti ve většině odvětví rostly
meziročně dvojciferným tempem, a to zejména v důsledku dynamického růstu cen surovin
i hotových výrobků. Výrazněji se tento vliv projevil u domácích tržeb.

Hodnota nových zakázek v běžných cenách ve 3. čtvrtletí 2022 ve sledovaných odvětvích
meziročně vzrostla o 13,9 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 9,6 %. Tuzemské nové
zakázky vzrostly o 23,5 procenta.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v průmyslu byl ve 3. čtvrtletí 2022 o 0,1 % nižší než
ve stejném období předchozího roku. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto
zaměstnanců vzrostla o 7,9 procenta.