Průměrné mzdy na konci roku opět klesly

Ilustrační foto: Audipro

Ve 4. čtvrtletí 2023 vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství proti stejnému období předchozího roku o 6,3 %, reálně klesla o 1,2 procenta. Medián mezd činil 39 685 korun. Informoval o tom Český statistický úřad (ČSÚ) ve své zprávě.

„I přes více než 6% růst nominální mzdy na přepočtené počty zaměstnanců klesla po započtení vlivu inflace reálná mzda ve 4. čtvrtletí 2023 o 1,2 procenta. Šlo přitom již o devátý pokles za sebou. Reálně se za celý rok 2023 mzda snížila o 2,9 %, neboť inflace dosáhla 10,7 % a nominální růst mezd byl 7,5 procenta,“ komentuje Jitka Erhartová, vedoucí oddělení statistiky práce ČSÚ. 

Ve 4. čtvrtletí 2023 činila průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství celkem 46 013 Kč, což je o 2 734 Kč (6,3 %) více než ve stejném období roku 2022. Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 7,6 %, reálně tak mzda klesla o 1,2 procenta. Objem mezd se zvýšil o 6,5 %, počet zaměstnanců vzrostl o 0,1 procenta.

Proti předchozímu čtvrtletí činil růst průměrné mzdy ve 4. čtvrtletí 2023 po očištění od sezónních vlivů 1,5 procenta.

V odvětvovém členění podle sekcí CZ-NACE byl nejvyšší růst průměrné mzdy proti stejnému období roku 2022 zaznamenán v odvětví těžba a dobývání (10,3 %), ubytování, stravování a pohostinství (10,1 %) a v zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi (9,8 %). K nejnižšímu růstu o 0,3 % došlo v ostatních činnostech.

Medián mezd (39 685 Kč) vzrostl proti stejnému období předchozího roku o 6 %, u mužů dosáhl 42 340 Kč, u žen byl 36 842 Kč. Osmdesát procent zaměstnanců pobíralo mzdu mezi 20 073 Kč a 74 654 korunami.

V roce 2023 dosáhla průměrná mzda 43 341 Kč, v meziročním srovnání činil přírůstek 3024 Kč (7,5 %). Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 10,7 %, reálně se tak mzda snížila o 2,9 procenta.

„Reálné mzdy českých zaměstnanců klesají již více než dva roky a ani poslední čtvrtletí minulého roku nezměnilo trajektorii tohoto trendu,“ komentoval údaje Martin Kron, analytik Raiffesenbank. „Reálný nárůst mezd tak nastane až na začátku letošního roku, což vyplývá již z lednového výsledku inflace, kdy došlo k jejímu propadu z 6,9 % v prosinci na 2,3 procenta. Tento faktor by měl povzbudit české domácnosti k vyšší spotřebě, což by se mělo pozitivně projevit na mírném růstu české ekonomiky v tomto roce.“

Za odpracovanou práci si Češi tedy koupí znovu méně, což je situace, na kterou jsme zvyklí už 9 kvartálů. Poprvé reálně mzdy klesly ve 4. čtvrtletí 2021 a od té doby se jen snižují. „Přestože se situace v průběhu celého roku 2023 mírně zlepšovala a tempo poklesu reálných mezd se snižovalo, stále jsme v červených číslech,“ konstatuje Tomáš Volf, hlavní analytik společnosti Citfin.