Průměrná mzda stoupla o trošku více, než se čekalo

Na vyskakování to ještě není. Ilustrační foto: Steve B z Pixabay

V 1. čtvrtletí 2024 vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství proti stejnému období předchozího roku o 7 % na 43 941 Kč, což je o 2 884 Kč více než ve stejném období roku 2023. Reálně po odečtení inflace vzrostla o 4,8 procenta. Medián mezd činil 36 651 Kč. Oznámil to Český statistický úřad (ČSÚ) ve své pravidelné zprávě.

„Reálná mzda v 1. čtvrtletí 2024 vzrostla o 4,8 %, a to díky nižšímu růstu spotřebitelských cen než v minulých obdobích. Po devíti čtvrtletích tak nastal obrat, i když v některých odvětvích zaměstnancům mzda reálně nevzrostla,“ komentuje Jitka Erhartová, vedoucí oddělení statistiky práce ČSÚ.

Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 2,1 procenta. Objem vyplacených mezd se zvýšil o 7,2%, počet zaměstnanců vzrostl o 0,1 procenta.

Proti předchozímu čtvrtletí činil růst průměrné mzdy v 1. letošním čtvrtletí po očištění od sezónních vlivů 1,7 procenta.

V odvětvovém členění podle sekcí CZ-NACE byl nejvyšší růst průměrné mzdy proti stejnému období roku 2023 zaznamenán v odvětví zdravotní a sociální péče (11,1 %), administrativní a podpůrné činnosti (10,2 %) a v zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi (10,1 %). K nejnižšímu růstu došlo ve vzdělávání (1,9 %), ve veřejné správě a obraně a v povinném sociálním zabezpečení (2,1 %).

Medián mezd (36 651 Kč) vzrostl proti stejnému období předchozího roku o 5,5 %, u mužů dosáhl 39 541 Kč, u žen byl 33 793 korun. Osmdesát procent zaměstnanců pobíralo mzdu mezi 20 753 Kč a 69 219 Kč.

Ekonomové očekávali mírnější růst mezd, např. Vít Mikušek z Raiffeisenbank zmiňoval nominální zvýšení o 6,6 %, reálné o 4,4 procenta.

„Mzdy rostou především díky nízké inflaci,“ zdůrazňuje Tomáš Volf, hlavní analytik společnosti Citfin. „Cestou k růstu mezd není umělé zvedání platů. Vyšší mzdy by opět způsobily vyšší množství peněz v ekonomice, což by vedlo znovu k většímu zdražování. Inflace se v 1, čtvrtletí sice podstatně snížila, ale v posledních měsících se opět zvedá. Se mzdami úzce souvisí nezaměstnanost. Ta je tradičně velmi nízká a dál patříme ke špičce v celé EU. Za poslední měsíc dosáhl podíl nezaměstnaných 3,7 procenta. Nízká nezaměstnanost táhne mzdy nahoru. Firmy se musí více snažit nalákat nové zaměstnance, protože trh práce je přebraný a na kvalifikovanou pozici je najít dobrého kandidáta skutečný problém.“