Pro hypoteční úvěry byl květen jedním z nejlepších měsíců historie

Ilustrační foto: Pexels z Pixabay

Květen 2024 byl podle údajů České národní banky dalším měsícem – již pátým v řadě – kdy objemy poskytnutých hypotečních úvěrů rostou. Na první pohled to možná není patrné, ale objem poskytnutých hypoték už se dostal na hodnoty významné v kontextu celé historie hypotečního trhu. Pokud odmyslíme od extrémního boomu poptávky po hypotékách během cca roku 2021, tak květen 2024 patří mezi několik nejlepších měsíců jaké vůbec byly. Ve své pravidelné analýze na to upozorňuje společnost Gepard Finance.

V květnu byly podle České národní banky (ČNB) uděleny hypoteční úvěry v celkové hodnotě 21,05 mld. Kč, z toho nové úvěry činily 18,44 mld. Kč, dalších 2,61 mld. Kč připadá na refinancování starších úvěrů. Ve srovnání s dubnem objem úvěrů vzrostl o 9,8 %, proti květnu loňského roku se zvýšil o 96,2 %, přičemž nových úvěrů (bez refinancování) bylo uděleno více o 98,8 procenta.

„Dlužno však zdůraznit, že objem sám o sobě v dlouhodobějším kontextu nedává příliš smysl. Během let totiž velice výrazně vzrostla také průměrná výše hypotečního úvěru. Pokud chceme ohodnotit zájem o hypoteční úvěry, vhodnějším měřítkem je počet poskytnutých úvěrů. A z tohoto pohledu přece jen ještě má trh v porovnání s předchozími léty značné rezervy,“ upozorňuje David Eim, místopředseda představenstva Gepard Finance.

Průměrná výše poskytnuté hypotéky v květnu dosahovala 3,63 mil. Kč, loni ve stejném měsíci to byly 2,99 milionu korun. Počet udělených úvěrů je Gepardem odhadován na 7 tisíc, tedy podobně, jako v květnu 2022, odkdy byl až dosud počet hypoték jen nižší. Rekordní hodnota byla zaznamenána v březnu 2021, kdy bylo uděleno zhruba 19 tisíc nových hypotečních úvěrů. Přibližně 70 % těchto nových úvěrů bylo fixováno na 3 roky.

Úrokové sazby zůstávají na úrovních kolem 5 % a již delší dobu nezaznamenávají žádný znatelný vývoj. „Trh jako by byl zalitý betonem, kde cement je tvořen aktuální výší ceny zdrojů a vodu tvoří strašák účelně vynaložených nákladů,“ říká Eim. Cena zdrojů se typicky odvozuje od ceny tzv. úrokových swapů. A tam již mnoho týdnů můžeme pozorovat stagnaci na úrovních kolem 3,8 – 4 % a to v podstatě bez ohledu na to, zda se bavíme o fixaci tříleté, pětileté či dokonce desetileté. Úrokový swap neboli IRS (z angl. Interest Rate Swap) je finanční nástroj, který především firmám umožňuje snížit riziko nenadálého pohybu úrokové sazby. Jedná se o dohodu mezi dvěma ekonomickými subjekty (obvykle firmou a bankou), při které si vzájemně vyměňují úrokové platby vypočítávané z různých sazeb, ale ve stejné měně. Výpočet plateb probíhá na základě pomyslné částky, k fyzickému toku kapitálu mezi partnery nedochází. Na výši úroků hypotečních úvěrů tak má zatím minimální vliv snižování základní úrokové sazby (dvoutýdenní repo sazby) Českou národní bankou.

Nevýkonných úvěrů je stále velice málo. Jde o úvěry, u kterých jsou splátky v prodlení déle než 90 dní. V květnu jich bylo v celkové hodnotě 10,18 mld. Kč, jejich podíl na celkové hodnotě všech úvěrů tak činil 0,61 procenta. Loni ve stejném měsíci to bylo 0,58 % a před dvěma lety 0,64 procenta. „Počet a objem nevýkonných úvěrů zůstávají dlouhodobě na velice dobrých úrovních a zatím nic nenasvědčuje tomu,
že by se tento stav měl změnit,“ konstatuje David Eim. V roce 2014 se podíl nevýkonných úvěrů pohyboval kolem 3 procent, od té doby trendově klesá.