Pro euro je zhruba polovina menších podniků a živnostníků

Foto: Welcome to All ! ツ from Pixabay

Mírná většina menších podniků a živnostníků je pro přijetí společné evropské měny. Ukázala to anketa mezi členy Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, která se uskutečnila letos 16. až 19. ledna mezi téměř 600 podnikateli a živnostníky. Výsledky znamenají posun v názorech podnikatelské veřejnosti. Při předchozích výzkumech členská základna asociace přijetí eura vcelku odmítala.

Na otázku, zda je dotázaný pro přijetí eura, odpovědělo zhruba 39 % respondentů „ano, určitě, jakmile bude ČR plnit takzvaná maastrichtská kritéria“. Dalších 12 % zvolilo variantu „ano, ale později podle situace“. Proti přijetí eura se vyslovilo mírně přes 39 % dotázaných. Pro přibližně 10 % respondentů není otázka přijetí nebo nepřijetí společné měny důležitá a 1 procento na tuto věc nemá názor.

„Názorový posun je zde nezpochybnitelný. Na druhou stranu ale musíme varovat před jednoznačnou interpretací výsledku šetření, protože většinová podpora je těsná a je třeba zdůraznit, že v rámci statistické chyby mohl být výsledek stejně dobře v podobě podpory nižší než polovina respondentů,“ uvedl předseda představenstva asociace Josef Jaroš.

Obvykle panuje přesvědčení, že podpora eura mezi podnikateli roste úměrně s tím, jak je pro ně důležitý export. Podle této úvahy exportéři euro podporují a ostatní podnikatelé v tom jsou podstatně vlažnější. Výzkum to v jisté míře potvrdil, nikoliv však důsledně. Podpora eura sice roste s tím, jak je pro podnikatele důležitý export, avšak i mezi těmi, kteří neexportují vůbec, je podpora společné evropské měny téměř poloviční.

Výzkumníci položili v dotaznících i hypotetickou otázku, jaký názor na přijetí eura by měli respondenti v případě, že by v budoucnu nastala volba „buď euro, nebo odchod z EU“. V této volbě by euro a setrvání v EU vybrala 63 procenta dotázaných. Necelá třetina respondentů by pak volila opuštění EU. Zbytek na takto položenou otázku neměl názor.

Členové asociace jsou většinově přesvědčeni, že o přijetí eura by mělo být referendum. Určitě si to myslí 37 % respondentů, „spíše ano“ odpovědělo dalších 16 procent. Za zbytečné považuje referendum 44 % členů asociace.