Praha je pátým nejžádanější kongresovým městem světa

Není divu, že chce kdekdo zasedat v tomto městě. Ilustrační foto: Pixabay

Praha v loňském roce přivítala podle agregovaných dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) a Prague Convention Bureau (PCB) 4000 akcí s 616 000 delegáty. Upozorňuje na to zpráva pražské propagační organizace Prague Convention Bureau (PCB).

Ačkoliv se oproti pandemickým rokům jednalo o přírůstek v hodnotě několika stovek procent, kongresová Praha se zatím zdaleka nepřiblížila rekordním rokům 2018 a 2019. V mezinárodním srovnání si však polepšila. V žebříčku nejžádanějších kongresových destinací světa Mezinárodní kongresové asociace ICCA se česká metropole za rok 2022 umístila na pátém místě. Za sebou nechala Madrid, Berlín, Atény, Brusel i Londýn.

Data ČSÚ z hromadných ubytovacích zařízení doplněná o statistiky PCB z klíčových kongresových prostor v Praze ukazují, že počtem delegátů a akcí konaných na území hlavního města se Praha v loňském roce dostala zhruba na úroveň roku 2014. Oproti rekordnímu roku 2019 se vloni v Praze konalo jen 66 % akcí, avšak s mnohem vyšší účastí. „Počet konaných kongresů a konferencí začátkem roku 2022 ještě ovlivnila doznívající pandemie a s ní spojené restrikce nejen v České republice, ale i v zahraničí, a také vypuknutí válečného konfliktu na Ukrajině,“ napsal Roman Muška, ředitel PCB. „Ačkoliv akcí bylo ve srovnání s předcovidovými léty méně, zaznamenali jsme enormní zájem o účast na nich. Praha v roce 2022 přivítala 616 597 delegátů, což odpovídá 86 procentům účasti na akcích v rekordním kongresovém roce 2019. Tato čísla jen potvrzují to, že osobní kontakt je nejen při obchodních jednáních nenahraditelný.“

V mezinárodním porovnání si však už nyní stojí nejlépe v historii. V žebříčku nejžádanějších kongresových destinací světa se umístila na pátém místě a polepšila si tak od roku 2019 o čtyři pozice. Žebříček každoročně, s výjimkou let 2021 a 2022, sestavuje Mezinárodní kongresová asociace ICCA (International Congress and Convention Association) a zahrnuje do něj pouze počet uskutečněných mezinárodních asociačních kongresů. Posun mezi 5 nejžádanějších světových destinací je pro Prahu obrovským úspěchem, ještě v roce 2010 byla na 19. příčce. Díky koncepčnímu přístupu všech organizací v oblasti rozvoje kongresového průmyslu si však polepšila o 14 příček a největším úkolem nyní bude její pozici na špičce udržet. První místo žebříčku letos obsadila Vídeň, následována Lisabonem, Paříží a Barcelonou. Prvních 10 měst doplňují Madrid, Berlín, Atény, Brusel a Londýn. Z čelních míst oproti minulým rokům vypadly především asijské destinace jako Singapur, Bangkok, Soul či Tokio.

Hygienická a politická situace začátku roku 2022 též významně ovlivnila rozložení akcí v čase a jejich strukturu. Zatímco běžně kongresová sezóna v Praze zahrnovala především jarní a podzimní měsíce, v loňském roce došlo k jejímu posunu. Nejvytíženějšími měsíci se staly červen, a kromě tradičního září a října i listopad.

Došlo také k výraznému nárůstu počtu větších akcí. Před pandemií se konalo nejvíce akcí s účastí do 50 osob, v roce 2022 byly nejčastější akce s účastí mezi 500 až 1000 delegátů. Nejvíce akcí bylo i loni jednodenních, ale znatelný nárůst zaznamenaly vícedenní akce, což vedlo k navýšení průměrné délky akce na hodnotu 2,46 dne. „Praha úspěšně stoupá v žebříčku světových kongresových destinací, což má pro hlavní město obrovský ekonomický přínos. Kongresy do Prahy lákají bonitnější turisty, kteří tu utrácejí třikrát více než průměrní zahraniční návštěvníci. Navíc se mnozí delegáti do Prahy pravidelně vracejí na soukromé dovolené. V Kongresovém centru Praha vnímáme rychlý návrat poptávky, který chceme náležitě využít. I díky českému předsednictví v Radě Evropy jsme loni hostili celkem 262 akcí a zaznamenali tak rekordní rok, což se odrazilo i v našich obchodních výsledcích,“ vysvětluje Lenka Žlebková, generální ředitelka Kongresového centra Praha.

Nejistá mezinárodní situace v regionu zapříčinila změny ve složení účastníků. Zatímco běžně byl poměr mezinárodních a lokálních akcí v Praze vyrovnaný, v roce 2022 převažovaly ještě stále akce lokální, a to poměrem 2:1. Zdrojové trhy zůstaly obdobné jako v předcházejících letech, tedy především Velká Británie, USA, Německo či Belgie, nicméně procentuálně si ještě větší dominanci získala Evropa (96 % akcí oproti 87,8 % v roce 2019) na úkor Severní Ameriky (2,7 % akcí oproti 8,1 % v roce 2019) či Asie (0,7 % akcí oproti 2,7 % v roce 2019). Posouvání termínů velkých asociačních kongresů a konferencí vedlo k tomu, že v roce 2022 Praha přivítala nejvíce akcí tohoto typu za posledních pět let. Celkem se jich zde uskutečnilo 309. Na téměř každý kalendářní den roku tak připadla jedna konference či kongres. Naopak k původní úrovni se ani zdaleka nevrátil objem korporátních akcí, jejichž počet byl na 42 % rekordního roku 2019. „Mezi nejvíce diskutovaná témata na pražských kongresech a konferencích v roce 2022 patřily lékařské vědy, ekonomie a finance či technologie. Značný nárůst v počtu jsme zaznamenali především u akcí zabývajících se ekologií či právě zmíněnými technologiemi,“ dodává Roman Muška.