Pracuje stále více lidí, je to dlouhodobý trend

Ilustrační foto: endri yana yana z Pixabay

Podíl ekonomicky aktivních lidí k populaci ve věku 15 až 64 roky dosáhl 77,8 procenta. Oproti dubnu 2022 se zvýšil o 0,7 procentního bodu. Míra ekonomické aktivity mužů (83,8 %) převyšovala míru ekonomické aktivity žen (71,6 %) o 12,2 procentního bodu. Míra nezaměstnanosti v dubnu činila 2,8 % a byla o 0,3 proc. bodu vyšší než před rokem. Napsal to Český statistický úřad (ČSÚ) ve své pravidelné zprávě.

„Rostoucí ekonomická aktivita je dlouhodobý trend, který nás provází již od roku 2010, a v posledním období se obnovil po propadu v covidových letech. Míra ekonomické aktivity je aktuálně o 8 procentních bodů vyšší, než byla v dubnu 2009,“ komentuje výsledky Dalibor Holý, ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí ČSÚ.

Podíl zaměstnaných k celé populaci ve věku 15 až 64 let dosáhl v dubnu 75,7 procenta. Oproti dubnu 2022 se zvýšil o 0,4 procentního bodu. Míra zaměstnanosti mužů činila 81,9 %, u žen 69,1 procenta. Míra zaměstnanosti osob ve věku 15 – 29 let činila 45,6 %, u skupiny 30 – 49 let 87,7 %, u skupiny 50 až 64 let 81,6 procenta.

Veškeré uvedené údaje jsou sezónně očištěny. Vztahují se k věkové skupině 15–64letých. Pocházejí z Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS) prováděného vlastní tazatelskou sítí ČSÚ v domácnostech a jsou metodicky odlišné od administrativních dat Úřadu práce ČR o evidovaných uchazečích o zaměstnání (konkrétně ukazatele Podíl nezaměstnaných osob).

VŠPS má mezinárodně srovnatelnou metodiku, která definuje zaměstnané a nezaměstnané v souladu s doporučeními Mezinárodní organizace práce. ČSÚ data z tohoto šetření pravidelně zasílá Eurostatu, který z nich připravuje měsíční přehledy o nezaměstnanosti za členské státy EU, avšak za věkovou skupinu 15–74 let. Míra nezaměstnanosti v této věkové skupině 15–74 let byla v dubnu 2023 za Českou republiku na úrovni 2,7 %. Nezaměstnanost podle údajů z Úřadu práce, který počítá uchazeče o zaměstnání, činila v dubnu 3,6 %, ve stejném měsíci loni to byly 3,3 procenta.